નકલી ડોક્ટર: પશ્ચિમ કચ્છના સુરજપર ગામેથી બે બોગસ તબીબ ઝડપાયા, રૂ.20,484નો મુદ્દામાલ જપ્ત

નકલી ડોક્ટર: પશ્ચિમ કચ્છના સુરજપર ગામેથી બે બોગસ તબીબ ઝડપાયા, રૂ.20,484નો મુદ્દામાલ જપ્ત

Spread the love
  • છેલ્લા ચાર પાંચ વર્ષના તબીબ ગામના નિર્દેશોથી દૂર છે

પશ્ચિમ કચ્છમાં સુરજપર ગામેથી લગ્ન બે બોગસ તબીબની ગતિ છે. છેલ્લાં ચાર વર્ષથી પાંચ વર્ષ પહેલાં તબીબના ગ્રામ દિશાઓ ઇલાજ કરતા ઓછા. અને લોકોના સ્વાસ્થ્યની રમત કરતા ઓછા.

એક સામટા બે બનાવટી તબીબે મેડિકલ સામગ્રી સાથેની તપાસ

પૂર્વ કચ્છ પોલીસ તંત્ર દ્વારા એક પછી એક બે કેસ બોગસ તબીબોના સંવેદનશીલ પ્રેક્ટિસને બદલીને આગળ વધારવાનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું હવે પછી પશ્ચિમ કચ્છ પોલીસ પણ બોગસ તબીબ વિરુદ્ધ કાયદાના ડોઝ દ્વારા બનાવવામાં આવી છે. અને એક સંમતિ બે બનાવટી તબીબે મેડિકલ સામગ્રી સાથેની તપાસ કરવામાં આવે છે.

લોકોની આરોગ્ય સાથે ચેતન કરનાર બે બનાવટી તબીબની ગતિ છે

ભુજની માનકુવા પોલીસ સંચાલિત સુરજપર નામની કોઈ ડિગ્રીએ નહીં, લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેતન કરનાર બે બનાવટી તબીબ ઝડપી લીધા હતા. ના નારણરણ ના નારણરણ્રરણરણેલ મનીષ કૌ કૌ……….. મેટ્રિક ફેલલ મનીષ કૌશ્શીક ભટ્ટ અને સુરજપરપર મેટ્રિક પાસ ચેતન જનાર્દન ત્રિપાઠ રૂ .20,484 નાં પ્રદર્શનમાલ સાથે ઝડપી. આકુમારીમાં માનકુવા પી.એમ.એમ.આરબારોર્ટ, હે.કો. હરિચંદ્ર જાડેજા, કાંઈની રબારી, જયપાલ વિસ્તાર જાડેજા, હાલેન્દ્રની જગામાં સમાવિષ્ટ સ્ટાફ જોડાયો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *