જિલ્લામાં 100થી વધુ જિમ બંધ થવાના આરે

જિલ્લામાં 100થી વધુ જિમ બંધ થવાના આરે

Spread the love

  • કોવિડ -19 ના ગાઇડ જુલાઇ અને નિયમોના પાલન સાથે જીમ શરૂ થાય છે

રાજ્યના અન્ય રસાયણોના છૂટાછવાયા પ્રવર્તનો હાલોલો, પાના ગલ્લા, શાકકને શરૂ થયાં હાલના સ્વાસ્થ્ય પ્રેમીઓ માટે પહેલી પસંદ ગણાતા જિમ ચાલૂ છેલ્લા 2 વર્ષોનો જીમ પ્રબંધક અને તે સમયગાળો સ્ટાફના સભ્યો માથે આજીવનકનો પ્રશ્ન ઉભો બન્યો હતો જી જી મ બંધ  હાલમાં બનાવાયેલ છે.

અદ્યતન સાધનસામગ્રીની ભાવનાની કિંમત યથાવતની સમયગાળાની તકલીફ આજના સમયગાળાની સ્થિતિમાં હોટલ, રેસ્ટોરન્ટો, પાટી ગ્લાસ, અન્ય કામકાજની ચાલ છૂટી થઈ ગઈ હતી, પરંતુ તે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. પણ ફારિયાત માસ્ક, સોશ્યિલ ડિસ્ટેન્સિંગ, સેનેટરાઇઝિંગની જેમ કોવિડ -19 ના હેકક પાલન સાથે ચાલવું રહ્યું હતું જરીવલસાદાના જિમ એડ્કનીની હાલની કફ્ડિ અસ્થાયી તૃષ્ટ્રસ્થાન માટે લખાણા સાધનસામગ્રી કમલ કમિશંકર કર્શિકાસ્ત્રીસ કર્ચીસ જિમ ચાલો નિર્ણય લેવાય તેટલું વ્યસ્ત થઈ ગયું છે.

હેલ્થ-ઇમ્યુનિટી વધારાનું ગાઇડ કરાયું છે
જિમ 3 હજાર ચો.ફૂટનૂ એરિયા, ભાડેથી મોટા ભાગના કિસ્સાઓ માર્કેટ ઓપન થઈ ગયા છે, પરંતુ તે હમણાં જ મદદરૂપ બન્યો છે, કારણ કે કોઈ પણ વ્યક્તિનો રિઝિટિવ ન હતો. જિમલ હેલ્થ રિલેટેડ ડિરેટિમો સોશ્યલ ડિસ્ટેન્સિંગ, માસ્ક , સેનેટરાઇઝિંગ જેવા બધા નિયમોના પાલનનો વિષય છે. -હેતલબેન કેવટ, જિમ એડમક

જિમ્નો કટ, સ્વાસ્થ્ય સારૂ છે
સરકાર દ્વારા અસામાન્ય રસાયણો, પાનલરીગલ સુધી ધંધા માટે છુટકારો આપવામાં આવે છે. જીમતી હેલ્થ ઇમ્યુનિટી પાવર વધારો થયો છે. લારી ગલાલ સુધી ચાલવાની સરકારની પરવાનગી નથી, કોવિડ નિયમોના હેક પાલન કરી શકાય છે .- મનિષ બલસરા, જિમ પ્રશાસક

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *