કોરોનાની ત્રીજી લહેર બાળકો માટે ખતરનાક હશે તેવા કોઈ પૂરાવા નથીઃ ડો.ગુલેરિયા

કોરોનાની ત્રીજી લહેર બાળકો માટે ખતરનાક હશે તેવા કોઈ પૂરાવા નથીઃ ડો.ગુલેરિયા

Spread the love

નવી દિલ્હી, તા .9 જૂન 2021, બુધવાર

દેશમાં લખો લોકોના જીવંત લેનાર કોરોનાની બીજા ચિત્રો જોર ભલે ઓછા ગુરુ પણ હવે ત્રીજી લહેરાની આશ્ચર્યજનક લોકોમાં ગભરાટ છે. નિષ્ફળતા ત્રિજી લહેરી થઈ શકે છે.

કાલ્કક પછી જોવામાં આવે તો તે બાળકો માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. ભાવના એમ્સના ડાયરેક્ટર ડો. રણદિપ ગુલેરિયાએ આ વાર્તાની એક સમાચાર સમાચાર છે. નિનુ નાવુ છે, કોઈ સમય પૂરાવો નથી. કે જેને જોઈને કહી શકાય કે ત્રીજી લહેર બાળકો માટે ભયજનક સાબિત થશે.બાળકો પર તેની અસર થશે તેવા કોઈ પૂરાવા હજી સુધી સામે આવ્યા નથી. કોરોના અવસ્થામાં એક સમયે જ સર્વિસ અને રિસર્ચને જોડાયેલા હતા પણ કોઈ વાત કરી શકતી નથી.

તેણીએ ક્યાંક, ત્રિજીના બાળકો અને બાળકો પર કોઈ અસર કરી શક્યા નહીં. આનો કોઈ પૂરોવો નથી. કોરોનાની પ્રારંભિક અને બીજા બાળકોમાં કોરોનાથિ સંકેતો તે તેના ભાગોમાં તેના હૂડ સુવિધાઓ છે. આ ટ્રેન્ડને જોતા અવુ કહેવા યોગ્ય નથી, કોરોનાની ત્રિજી બાળકો માટે ખતરનાક સાબિત થવું છે.

કોરોનાની વાત કરી હતી તે દેશમાં કોરોનાનો જોર ઘટી રહી છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં 92000 નવી દર્દીઓનો સમય છે. જ્યારે 2219 લોકો જીવંત સ્થળ છે. તેની આગળ 1.62 લાખ લોકો એક સાથે પૂજા કરે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *