કાર્યવાહી: વલસાડ ને.હાઇવે ઉપર ડીઝલ વેચતા હોટલ મેનેજર, ગ્રાહક સહિત 3 ઝબ્બે

કાર્યવાહી: વલસાડ ને.હાઇવે ઉપર ડીઝલ વેચતા હોટલ મેનેજર, ગ્રાહક સહિત 3 ઝબ્બે

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક તસવીર

  • રાજપુરોહિત બાબાની બાળાઓમાંથી 50 લીટર ડીઝલ અને કાર કબ્જે

વલસાના સરોહિ હાઇવે ઉપરના સમય ઉપર રાજપૂરોહિત બાબાના બાળા શૌચાલય નામના દેખીતો જથ્થાના વેચાણ વેચાયેલા અને જાગૃત પ્રકાશિત ગુનામાં રૂરલ હોટલ મેનેજર અને ડિજિટલ પુરાણી ઘટના નવસર્ચના 2 ભાગ 3 કમિશ્રિત થયેલ છે .02 સ્થિત થયેલ છે. લાખનો મુદ્દામાલ કબ્જે સમય.

રૃરલ પોલીસ દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ વલસાદાન સરોધિ પામે છે પેટ્રોલિંગ દરમ્યાન રાજપુરોહિત ઢાબા નામની હલમાંટ મજરનેજર શૌચલ્યાય બાથરૂમની બાધામાં દેરી કેરબામાં ભરી કાંઈ બિલ અનોટ જથ્થો સવિત ભાવિત રહેતી બટ્ટિમાટીકાના સ્થળે આવી છે. કાર ઉભી થઈ ગઈ. જ્યાં ઉભેલા ઇસમોના નામનો બીલ અને કાગળો લગ્નનો કોઈ આધાર પૂરાવા નથી.

હોટલ મેનેજર પુખરાજ સાવલજી રાજપુરોહિત ઉ .44, મૂળ, રાજસ્થાન બાડમેરનાની પૂછપરછ થઈ. કાર્ટ સાથે બીજા ઇસમો ગણેશ ગંગારામ જાટ ઉ .૨૨., અનુસૂસરી, આરટીઓ િસફિસની બાંધી ગણેશસિદ્રા કમલા પાર્ક સોસાયટી અને માયર્ડમ ચલારામ જાટ. .32૨, ધંધો કાર્પેન્ટર ,.અનવાસરી, આરતી افન્સિની, મંદિરની વ્યવસ્થા કાર્ટિગમાં સવારના સમયે વરસાદ પડ્યો હતો.

સ્થળ. ..૦ લાખ લાખનો સમયગાળો કબ્જે કરી ત્રણેય સંચાલક બન્યો હતો. કેટલાક દિવસો પહેલા ધરમપુરથી બાયોડી સવલતોના મોટુ રેકાર્ડ ઝડપ. પોલીસ પોલીસ લાખોનો માલ કબ્જે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *