આપઘાતનો પ્રયાસ: જામનગરમાં ગાંધીનગર ઓવર બ્રિજ પરથી યુવકે છલાંગ લગાવી, ગંભીર રીતે ઘવાતા હોસ્પિટલ ખસેડાયો

આપઘાતનો પ્રયાસ: જામનગરમાં ગાંધીનગર ઓવર બ્રિજ પરથી યુવકે છલાંગ લગાવી, ગંભીર રીતે ઘવાતા હોસ્પિટલ ખસેડાયો

Spread the love
  • રેલવે ટ્રેક પર પટકાતા નિર્દેશનની પ્રક્રિયા જીજા હાઉસિટ તપાસ હેઠળ છે

જામનગર સિના ગાંધીનગર ઓવરબ્રીજથી આજે સવારે 40 વર્ષ જુના અજાણ્યા યુવના છલાંગ લગાગવી અગ્નિનો પ્રયાસ કર્યો. જી.જી.હોસ્પિટને ખસેડવામાં આવ્યા હતા.

તબીબો દ્વારા યુવાન બચાવવા માટેની સારવાર લેવામાં આવે છે

આજે શનિના સમયે જામનગર શહેરના ગાંધીનગર માર્ગ પરની આવેલાવરબ્રીજ 40 વર્ષથી અજાણ્યા યુવાને શલાંગ લ લગી અગ્નિનો પ્રયાસ કર્યો હતો. રેલવે ટ્રેક પર પટકાતા સ્ટોરેજની સૂચના ઈજાની સાથે મળી. બનાવટની ઘટના 108 એમ્બ્યુલન્સની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળ દોડી ગઈ. અને યુવાન સારવાર માટે જી.જી.હોસ્પિટ ખસેડવામાં આવ્યા છે. જ્યાં તબીબો દ્વારા યુવાની બચાવની સારવાર લેવામાં આવતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *