આનંદોઃ હવે 12 વર્ષ કરતા ઓછી ઉંમરના બાળકોને પણ મળશે વેક્સિન, ફાઈઝરે શરૂ કરી ટ્રાયલ

આનંદોઃ હવે 12 વર્ષ કરતા ઓછી ઉંમરના બાળકોને પણ મળશે વેક્સિન, ફાઈઝરે શરૂ કરી ટ્રાયલ

Spread the love


– ફાઈઝરની કોવિડ વેક્સિનનો પ્રારંભ અમેરિકા અને યુરોપિયન સંઘમાં 12 વર્ષ કરતાં વધુ બાળકોના બાળકોને પકડવા અપાઈ ચોકી છે

નવી દિલ્હી, તા. 09 જૂન, 2021, બુધવાર

કોરોના વાયરસની વેક્સિન બનાવતી અમેરિકન કંપની ફાઇઝરે 12 વર્ષ કરતાં ઘણા બાળકોના બાળકો પર કોરોના વેક્સિનનું ટ્રાયલ શરૂ થયું છે. ગણતરીના બાળકોમાં વેક્સિનના અલગ-અલગ ડોઝ બનાવ્યાં હતાં. આ માટે ફાઝરે વિશ્વની 4 દેશ 4,500 કરતા વધુ બાળકોની પસંદગી છે. જે દેશોમાં બાળકો પર ફાઇઝરની વેક્સિનની ટ્રાયલ થેલી છે તે અમેરિકા, ફિનલેન્ડ, પોલેન્ડ અને સ્પેનનો સમાવેશ થાય છે.

ફાઈઝરના કહેવા મુજબના પરીક્ષણ પહેલાં વેક્સિનના નાના ડોઝની પસંદગી પછીના 12 વર્ષો પછીના બાળકોના જુથ પર કોવિડ -19 વેક્સિનનું પરીક્ષણ શરૂ થયું છે.

12 વર્ષ કરતાં વધુ બાળકોના પ્રારંભિક અપાઈમાં વેક્સિન છે

ફાઈઝરની કોવિડ વેક્સિનનો પ્રારંભ અમેરિકા અને યુરોપિયન સંઘમાં 12 વર્ષથી વધુ બાળકોના બાળકોની મુશ્કેલીમાં મુકવા અપાય ચુકી છે. આકાશ ઈમરજન્સી ઉપયોગ માટે જરૂરી છે. ફાઇલઝેરે કોરોનાની વેક્સિનના જર્મન પાર્ટનર બાયએન્ટેક સાથે જોડાઈ હતી. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંગઠને આ કંપનીની વેક્સિન જસ્ટ પૂર્વીય સમય મૂક્યો.

કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, વેક્સિશન ટ્રાયલ માટે સપ્ટેમ્બર 5 થી 11 વૃદ્ધ બાળકોની પસંદગી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ બાળકો 10 માઇક્રોક્રોના 2 ડોઝ બનાવવામાં આવે છે. આ ડોઝ કિશોરો અને વસ્સ્સપેશનોએ કરેલ વેક્સિન ડોઝના ત્રીજા ભાગો છે. આના સપ્તાહ પછી 6 મહિનાથી વધુ બાળકોના વેક્સિન ટ્રાયલ શરૂ થયા અને 3 માઇક્રોવર વેક્સિન રાખવામાં આવ્યા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *