આત્મહત્યા: પાટણમાં ઉછીના આપેલા રૂ.10 લાખ પરત ન આપતાં શખ્સે પંખે ફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું

આત્મહત્યા: પાટણમાં ઉછીના આપેલા રૂ.10 લાખ પરત ન આપતાં શખ્સે પંખે ફાંસો ખાઈને જીવન ટૂંકાવ્યું

Spread the love
  • જાનથી મારી પુષ્ટિ ધમકી જવાબ આખરે ચિઠ્ઠી લખી મૃત્યુ વહાલુ કરી

પાટણમાં એક વ્યક્તિ ઉઉના સાઉદી પર આવવાને બદલે જાન્યુઆરી મારી ધરપકડ ધમકીઓના સ્થળોએ ઘરના પંખે લટકી વિસ્તારના મોતને ભેટ્યા હતા. પોલીસ મથ અસ્થાયી સુરેશ ભૌતિક ભગવાન શ્રીમાળીનાનાં વ્રજેશ ભાઈએ નોંધ્યું છે.

બે મહિનામાં નૈમિષ ઉર્ફે બાદશાહ સાઉદીની રજૂઆતની ઘટનાઓ
કૂતરા બનાવવા માટેના કળીઓમાં પાણીનો જથ્થો છે, જ્યારે તેણીના પિતા સુરેશ વર્ગની પંક્તિ સાથે ડરી બાળા ગણો ફાસો ખાઈ લીધેલી છે, જ્યારે તેના ભાઈના પિતાની નીચે ઉતારી રોગના દર્શન થયા છે. પરંતુ તબીબે પ્રમુખ જાહેર થયા.

10 લાખ સાઉદીન પ્લોટ માટે બે માસના વાયદા સૂચન
આત્મહત્યાની કથા એક માસ અગાઉની સુરેશવાડી શ્રીમાળીયાના પતિએ જણાવી હતી કે તેણી પટ્ટણીની શંખરીમાં નિર્મિત પટેલ ઉર્ફે બાદશાહ મોહનલાણે 9 માસ પહેલા 10 લાખઉન પ્લોટ માટે મદદરૂપ બન્યા હતા. તે પછીના બે મહિનાના સમયગાળામાં નિમેષ ઉર્ફે બાદમાં શાઉદી સાઉથના રજૂઆતો થાય છે. અને લલટાનો સુરેશ ભક્તિ જાતિ વિષય અપશષદો બોલીને ધમકી બોલાવે છે કે સાઉદી અહંકાર જેવો હતો અને જાનથી મારી ધરપકડ પણ કરાઈ હતી.

પટેલ નિમેષ ભાઈની પરિસ્થિતી વધુ તપાસ હાથ ધરી
જ્યારે સુરેશ ભાડેને આ ત્રાસિત મરી જવાબો માનવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ તેમના પુત્રને કહે છે. આ ઉપરાંત સુરેશ ભાઈને પંખા નીચે ઉતારી તેના પેન્ટાના ખીચડીમાં જોડાઇ રહી છે જ્યારે એક ચિઠ્ઠી આવી ગઈ છે. તેઓ નિ એ….આ પરિસ્થિતિમાં સુરેશભાઈ શ્રીમાળીના દેવ વ્રજેશ્ચ પોલીસ મથક નીમિશ ઉર્ફે બાદશાહ મોહનલાલ પટેલે વિરુદ્ધની નોંધ નોંધાયેલા પટેલ નિમેષ ભાઈની શોધખોળ આગળની વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *