અમેરિકા: 67 વર્ષીય દાદીનું બોડી ટેટૂથી ભરચક, પશુ-પક્ષીઓના ટેટૂ કરાવીને તેમને લુપ્ત થતા બચાવવા સપોર્ટ કરે છે

અમેરિકા: 67 વર્ષીય દાદીનું બોડી ટેટૂથી ભરચક, પશુ-પક્ષીઓના ટેટૂ કરાવીને તેમને લુપ્ત થતા બચાવવા સપોર્ટ કરે છે

Spread the love
  • ડેબીએ શ્વન અને બિલાડીની હોસ્પિટલમાં ઘણા વર્ષોથી સેવા આપવામાં આવે છે
  • જમણા હાથનો પોલિયર બિયર, હાથી, ગોરીલા, પાંડા, ઝેબ્રા અને વ્હાઇટ ટાઈગરનું ટેટૂ છે

અમેરિકામાં કેલિફોર્નિયામાં રહેતા 67 વર્ષીય દાદી જ્યારે ઘરની બહાર જતા હોય છે, ત્યારે તે બધા રહે છે. આ દાદીનું આખું પ્રાણી કલરફુલ ટેટૂથી ભરી છે. જો કોઈ વાત નથી, તો ટેટૂ કોઈ ડિઝાઈન નથી, પણ જંગલી અને લુપ્ત નિર્દેશોમાં પ્રદર્શિત નથી.

ડેબી મગક્રેગ્રેને પ્રારંભિક પ્રાર્થનાઓ લાદેવ છે. ડેબીએ વેટ ટેક્નિશિયન તરીકે 28 વર્ષ સુધી કામચલાઉ કરવામાં આવે છે. શવન અને બિલાડીની હોસ્પિટલમાં ઘણાં વર્ષોથી સેવા આપવામાં આવે છે. ડેબીએ પુષ્ય પ્રેમના વર્ણ માટે એક પુસ્તક પણ છે.

ડેબીએ કહ્યું, કેટલાક પુષ્યના જીવન બચાવવા અને તેની શોધખોળ કરવી હું તેના ટેટુ બનાવવાનું છું. હું આખરે એપ્રિલ મહિનામાં એશિયાટિક બિયરનું કલરુલ ટેટુ કરાવ્યું. મારી જમણા હાથની પોલિયર બિયર, હાથી, ગોરીલા, પાંડા, ઝેબ્રા અને વ્હાઇટ ટાઈગરનું ટેટુ છે. ડાબા હાથ પર જિરાફનું ટેટૂ છે. મને જવાનો આવે છે.

ડેબીએ પ્રથમ ટેટૂ તેના પતિ સાથે છુટાછવાયા પછી કરાવ્યા. પતંગ્રિયાનું ટેટૂ કરાવ્યું તેના 30 વર્ષ થયા. ડેબીએ કહ્યું, મારો જન્મ થયો ત્યારબાદ હું પ્રાર્થના આજુબાજુ બન્યો છું. લોકડાઉન અને કોરોના મહાપ્રશ્નોમાં અનેક પ્રાણીઓનો જીવંત અવકાશ છે. આ બધા સાથે મળીને રક્ષણ રક્ષણ છે.

ડેબીનો પશુપ્રેમ ઘણા લોકોનો અનુભવ પણ ઉડાવે પણ કોઈ લડતો પડકાર નથી. તેમણે કહ્યું, હું પૃથ્વી પુષ-પક્ષીઓ નથી ઈમેજીન કરી શકું છું. હું મારા પુસ્તકોના પુસ્તકો જ નથી બૂક કરું છું. ડેબી દર વર્ષ વર્લ્ડ વેલ્ડ કેલિફો માટે ફંડ ડોનેટ છે. છેલ્લા બે દશકાથી તેઓને ડોનેશન પણ આપવું જોઈએ અને બીજું પણ કરવું જોઈએ પ્રોત્સાહિત. બ્રિઅન બચાવ માટે હાલના એનિમલ્સ એશિયા એનજીઓ દ્વારા સંશોધન કરાયું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *