4.20 લાખ લોકોનાં મોતનું કારણ: કોરોનાનાં સમયમાં ખાવાથી થતી બીમારીઓને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી? ખાવાનું ખરીદવાથી લઈને રાંધવા સુધી, જાણો શું કરવું અને શું ન કરવું

4.20 લાખ લોકોનાં મોતનું કારણ: કોરોનાનાં સમયમાં ખાવાથી થતી બીમારીઓને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવી? ખાવાનું ખરીદવાથી લઈને રાંધવા સુધી, જાણો શું કરવું અને શું ન કરવું

Spread the love

 

  • કોરોના દરમિયાન આહાર વિકારને કેવી રીતે નિયંત્રિત કરવો? ફૂડ ખરીદવાથી માંડીને રસોઈ સુધી, શું કરવું અને શું ન કરવું તે જાણો
 

ચીકણું વસ્તુઓ દ્વારા કોરોના ફ્લોટિંગ કોઈ નક્કર પુરાવા નથી પરંતુ તેની પત્ની બેકટો ફ્લોટિંગ આશ્ચર્યજનક ઘટનાઓ બની રહી છે. સંયુક્ત રાષ્ટ્ર (યુ.એન.) ના આધારે, અસુર શિક્ષણની ભૂતપૂર્વ બેટરીઓ દર દર વર્ષે આશરે 20.૨૦ લાખ લોકો મૃત્યુ પામે છે અને આશરે કરોડ૦ જેટલા કિસ્સાઓ બન્યા છે.

બેક્ટેરિયા, વાઈરસ અને ફંગંગ્સ દ્વારા ખાવામાં આવી રહેલી માછલીની અસર, મનુષ્યના સ્વાસ્થ્યની સાથે આર્થિક સમૃદ્ધિ, ટૂરિઝ્મ, હોટેલ જેવા ભાગો પણ જોવા મળે છે.

જાણો કોરોનામાં આછા ફૂડ સેફ્ટીન કેવી રીતે ભૂતિયા શકી છે …

 
 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *