સરકારી તીજોરીને કચ્છે છલકાવી: એપ્રિલ-મેની GST આવકમાં 192%નો જંગી વધારો

સરકારી તીજોરીને કચ્છે છલકાવી: એપ્રિલ-મેની GST આવકમાં 192%નો જંગી વધારો

Spread the love
  • બીજા કોરોના લહેરિયા જીસ્ટીના પ્રભાવથી, એપ્રીરીથી દૂર સુધીમાં વધુ 228.48 પરિસ્થિતિ આવવાની નોંધ

મહાગતિની મારે આખા અર્થશાસ્ત્રની કમર ભલે તોડી નાખી પણ સેન્ટ્રલ જીસ્ટિની આવનારા અવતારોમાં વધારો જોવા મળે છે. ગયા મહિને એપ્રીલ અને મે 2021 માં કુલ 404 સમયની આવક સરકારી નોકરીઓ શરૂ થઈ, જેનો વર્ષનો એપ્રીલ, મે 2020 નો સરખામણી 266 વધુ ઘટનાઓ છે. 192% નો જંગલી અવતારો જીસ્ટિની બદલાઇ રહેલી નીતિઓ અને મહંત લવતર કવરની ઘટનાઓ પછી આવી હતી તે તાજજ્નોો છે.

કચ્છના આર્થિક પાટોનગર ગાંધીધામમાં બેસતી સેન્ટ્રલ જીસ્ટિના કચ્છ આયુક્તરાષ્ટ્રના 9 વર્ષ પૂર્વે દર દર વર્ષે સરેરાશ 150 જેટલા લોકોની મુલાકાત આવે છે. પરંતુ ગયા વર્ષથી શરૂ થયેલી મહિલા મહાગૃહ કોરોના અને ગઔગિક ……. પરંતુ તેનાથી ઉલટ સેન્ટ્રલ જીએસટીમાં આવવાની વૃદ્ધાધીની નીરંતર બરકર જોવા મળે છે. આ વર્ષે જ્યારે કચ્છનો સમાવેશ થાય છે, દેશના કોરોનાની બીજી ભીષણ સંભાવનાઓ છે, તે એપ્રીલ’21 માં કચ્છના આયુષ્યમાં દૂરના ઇતિહાસના એક મહિનામાં વૈશ્વિક સર્વનો આગ્રહ 228.48 છે. કોઈ એપ્રીલ, મે બંન્ને મહિનાની ગત વાર્ષિક 192.19% વાર્ષિક જંગલી વૃદ્ધિ પરિચયની મુલાકાત છે. આર્થિક ક્ષેત્રના જ્કારોાનીઓ એ લક્ષ્યનિર્ધારણ ગણાતી લોકશાહીના પ્રારંભિક વેવાણી સરખામણીએ અન્ય ક્ષણોમાં ઓછા પ્રભાવિત થયાની શોધખોળ ચાલુ છે.

આવકવેરાની માહિતી રેલવે ટ્રાન્સપોર્ટની 3000 પેની શો કોઝ નોટિસ ઇશ્યુ કરાઈ
સરકાર દ્વારા રેવન્યુ બંધારણ વિભાગોમાં કરાયેલ આન્ત્રિક સંકલન અને માહિતી આદાન પ્રદાન પછી અસરકારક શરૂઆત થઈ છે. આવકવેરા વિભાગમાંથી જી.એસ.ટી વિભાગ શેર ડેટા ડેટાની તુલના કરો તે પછીની માહિતી અનુસાર હજાર ટ્રાન્સપોર્ટે પેટી (જીટીએ) શ શોઝ કોઝ નોટિસ છેલ્લા છ મહિનાની ઘટના બની છે.

સમયગાળાના આવકની સરખામણી

મહિનો કરદાતા સંખ્યા આવક (પરિસ્થિતિમાં) મહિનો કરદાતા સંખ્યા આવક (પરિસ્થિતિમાં)
એપ્રીલ’20 434 33.83 એપ્રીલ’21 3873 228.48
” 20 1313 104.59 છે ” 21 2035 175.97

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *