રસીકરણ: વલસાડમાં જિલ્લા એકપણ વ્યક્તિ રસિકરણથી વંચિત ન રહે તે માટે નાઈટ વેક્સિનેશન, પ્રથમ રાત્રે 235થી વધુ લોકોએ રસી મુકાવી

રસીકરણ: વલસાડમાં જિલ્લા એકપણ વ્યક્તિ રસિકરણથી વંચિત ન રહે તે માટે નાઈટ વેક્સિનેશન, પ્રથમ રાત્રે 235થી વધુ લોકોએ રસી મુકાવી

Spread the love
  • વલસાડ જિલ્લામાં રાત્રિ રસીકરણ જેથી એક પણ વ્યક્તિ રસીકરણથી વંચિત ન રહે, પ્રથમ રાત્રે 235 થી વધુ લોકો રસી અપાયા
  • આરોગ્ય વિભાગ 45 મિનિટથી વધુ વૃદ્ધ લોકો માટે, નાઈટ રસીશન ઝુબેશ હાથ ધર્યુ

વલસાડની કલેક્ટરની સુવિધાયુક્ત આરોગ્ય વિભાગની તાલીમ 45 થી વધુ વૃદ્ધ નોકરીઓ ધંધા રોજગારમાં વ્યસ્ત રહેવાસી લોકો માટે નાઈટ રસીશન ઝુંબેશ હાથ ધરતી હતી. નાઈટ રસીશનની પહેલી રાત 235 થી વધુ લોકો રસી મુકાવી આરોગ્ય વિભાગના નાઈટ રસીશન કેમ્પને સફળ બનાવ્યાં છે.

વલસાડ વરસાદમાં ધરમપુર અને તેના સિવાયના કિસ્સાઓનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ક્લેક્ટરના આર્ટિકલ ઓર્ડર સ્પેશિયલ વિભાગની ભૂમિપુર અને કર્સેડમાં થયેલી ઘટનાઓનો અનુભવ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં વલસાડની ઘટનાઓનો વિસ્તાર 45++ નો હતો.

નોકરીઓ ધંધા રાગરમાં વ્યસ્ત રહેતી હોય છે, જેનો લાભ પૃથ્વી વિસ્તારોમાં થાય છે. બીમાર આરોગ્ય વિભાગની ટીમ દ્વારા સંચાલિત સેવા દરમ્યાનની નોકરીઓ, ધંધા રોગરમાં વ્યસ્ત રહેવાની સુવિધાઓ, ફળિયામાં બેઠા બેઠા મુસીબતો છે.

સ્વાસ્થ્ય વિભાગની સમસ્યાઓમાં કોઈ એક વ્યક્તિના અધ્યાયની જરૂર નથી, તે સ્વાસ્થ્ય વિભાજન નાઈટ રસીશન જુમ્બેશ હાથથી ભરી દેવામાં આવી છે. ખેતીમાં ખેતીવાડીના કામચલાઉ સમયગાળાની સ્થિતિ, અન્ય કિસ્સાઓમાં રોજગાર રોજગાર મેરેન્ટલ નોકરિયાતોના નાઈટ રસીશન ઝુંબેશ ખાસ હાથ ભરાયા છે. અત્યાર સુધીના 235 ફાયદાઓ છેલ્લી દિવસોમાં લાભ લેવાય છે આરોગ્ય આરોગ્ય વિભાગ નાઈટ રસીશન ઝુંબેશને સફળ મકાન આરોગ્ય વિભાગની ટીમનો ઉત્સાહ વધાર્યો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *