પરિણામ પ્રક્રિયા શરૂ: ગુજરાતની તમામ સ્કૂલોને ધોરણ 10ના માર્ક્સ ઓનલાઇન અપલોડ કરવા સૂચના, 17 જૂન સુધીમાં માર્કસ અપલોડ કરવાના રહેશે

પરિણામ પ્રક્રિયા શરૂ: ગુજરાતની તમામ સ્કૂલોને ધોરણ 10ના માર્ક્સ ઓનલાઇન અપલોડ કરવા સૂચના, 17 જૂન સુધીમાં માર્કસ અપલોડ કરવાના રહેશે

Spread the love

 

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે.

  • માર્ક્સ વિદ્યાર્થીઓનું નામ અને એપ્લિકેશન નંબરની પૂર્ણાહુતિ
  • માર્ક્સ બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org અને sscmark.gseb.org ઓનલાઇનનલાઇન અપલોડ કા

કોરોણા મહાચોને સ્ટેલે રાજ્યમાં ધોરણ -10 અને 12 ના માસના પ્રમોશનની રજૂઆત કરવામાં આવી છે. ધોરણ 10 ના ભાગોમાં માર્ક્સ બનાવ્યા છે, જ્યારે 20 માર્ક્સ પહેલાના મૂલ્યાંકન થયા છે, જ્યારે 80 માર્કસ ઓનલીન વેબસાઈટ પરની શાળાના અભ્યાસ વિભાગોના સ્કૂલના આર્ટિકલ થયા છે, તેના ભાગરૂપે રાજ્યના તમામ સ્કૂલના આચાર્ય યુનિવર્સિટી 10 માર્કસના સ્થળ પર હાજર છે. સવારે 11 વાગ્યે માર્ક્સ અપલોડ કરવામાં આવશે અને આગામી 17 જૂનનાં રોજ 5 વાર્ષિક માર્ક્સ અપલોડ કરવામાં આવશે. માર્ક્સ વિદ્યાર્થીઓનું નામ અને એપ્લિકેશન નંબરની પૂર્ણાહુતિ.

માર્ક્સ અપલોડ કરો અંતિમ તારીખ 17 જૂન અપાઈ
શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા ધોરણ -10 ના વિદ્યાર્થીઓને માર્કસ આપવાની પદ્ધતિ જાહેર કરવામાં આવે છે, પરીક્ષા સમયે પસાર થાય છે. માર્ગો અપલોડ અંતિમ તારીખ 17 જૂન અપાઈ છે ગુજરાત મેગ્નીમિસ્ટ અને ટોચની તબીબી શિક્ષણ બોર્ડ. પરીક્ષા સિચિવે જણાવ્યું હતું કે ધોરણ 10 ના પરીક્ષાના સમયગાળાના મૂલ્યાંકન માર્કસ, મેડમિસ્ટિક તપાસના માર્કસ સ્કૂલના વિષય માર્કસ બોર્ડની વેબસાઇટ gseb.org અને sscmark.gseb.org દ્વારા 8 જૂન 2021 ના ​​સવારે 11 વાગ્યે 17 જૂન 5 કલાકનો સમય પસાર થયો છે. ાર્થીાર્થી.. ઓનાઓના……………………. માર્નલાઇન માર્ક્સ માટે સ્કૂલના ઇન્ડેક્સ નંબર અને નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબરનો ઉપયોગ કરવો લગગ-ઇન કરી શકશે.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે.

હવે વિદેશી થયેલ કોઈ અડચણ નહીં
ધોરણ 10 અને 12 માસની પ્રમોશનમાં જાહેરનામું કરવામાં આવે છે, પણ કોઈ માર્કશીટ પ્રથા પદ્ધતિમાં શિક્ષણ બોર્ડ અધ્યયન પૂર્ણ થયું છે. પરિણામે, વિશેષ સમિતિ બનાવવામાં આવી હતી, તે તારણો અને ફોર્મ્યુલાના માર્કશીટ બનાવનારને નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ધોરણ 10 અને 12 ના પ્રકાશિત વિદ્યાર્થીઓ અને વાલી કિસ્સાઓ પણ ખૂબ જ ઓછા છે, પણ માસમાં પ્રમોશન લખેલું નથી હોઇ શકે, પરંતુ તેની સાથે કારકીર્દિ રોસાઇ રહી છે. વાલી-વારસો આશ્ચર્યજનક રોગનિવારક શિક્ષણ બોર્ડ પણ સજાગ વિષયવસ્તુ છે, ધોરણ 10 અને 12 ની માર્કશી માસ પ્રમોશનનો ઉલ્લેખ કરાયો નથી.

કોઈ બાળકનો સમય ન આવે ત્યાં સુધી પદ્ધતિનો બોર્ડ અપનાવ્યો
ગુજરાત મેગ્નીસ્ટીક શિક્ષણ બોર્ડની સૂત્રોની માહિતી, બોર્ડની માર્કશી વિશે વધુ માહિતી આપવી જોઇએ નહીં. કોઈ બાળક થાય નહીં અત્યારે જ નહીં, કોઈ પણ બાળકના પરીક્ષણમાં કોઈ પરીક્ષા ન આવતી હોય, પરંતુ પદ્ધતિથી માર્કશીટની તપાસ કરવામાં આવે છે. ધોરણ 10 ની માર્કશીટ પ્રેસિડેશન માટે માધ્યમિક શિક્ષણ બર્ર્ડે જાહેર જાહેર ફોર્મ્યુલામાં સાવ ચોથા સામાન્ય પરીક્ષામાં પણ પૂરતા માર્કની લાવી કાંટા હોય છે જ્યારે કોઈ માર્કશી નોંધાયેલી હોય તે માધ્યમિક શાળાના પ્રમાણપત્ર માટે યોગ્ય છે.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે.

નબળા વહીવટકર્તાઓની સંસ્કરણ ગ્રેડ-ડીની શોધ
નબળા વિદ્યાર્થીઓ માટેના માસ પ્રમોશનના સમયે થર્ડિલેટીટી ગુણધર્મ બટનો દ્વારા શોધાયેલ ગુણધર્મોમાં ક્ષણ ગણાય છે. ને ગુણ પાસ પાસ ત થ કરીને પરિણામ………. હશે  હશે એટ કોઈક વારવારના પત્રકાર પત્રકાર ગ્રીડ-ડી. ધોરણ -10 તપાસ દરેક વિષયોના 80 ગુણમાંથી 26 ગુણધર્મો અને 20 ગુણધર્મો 7 ગુણધર્મો ધરાવતા નથી સંલગ્ન પરિવારો માસની પ્રમોશન માટે જાહેર કરેલા છે. માધ્યમિક શાળા પ્રમાણપત્ર માટે લાયક

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે.

તસવીર પ્રાર્થનાત્મક છે.

ધો .1 થી 12 ના ઓનલાઇન શિક્ષણ
ઉનાલુ વેકેશન પૂરક પછીની શાળા-કજોલેજોમાં નવી શૈક્ષણિક સત્રનો આરંભ અપાતો હોય છે. ધો .1 થી 12 ની દરેક શાળાના સમયગાળાની આકૃતિ 1.27 ના સમયગાળાની એક વિદ્યાર્થીઓની કામગીરી શરૂ થઈ છે, કોરોણા મહાત્મ્યેન પરિણામે શિક્ષાત્મક સ્થાનને બદલે લાઈક્સેસન શિક્ષા પરીક્ષા ચાલુ છે. ચાલુ વર્ષે બીજા વર્ષનો ઓક્ટોબર શિક્ષણનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે, આ વર્ષનો એક વર્ષનો શાળા પ્રવેશોત્સવ વવાજિનેટ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. નવી શૈક્ષણિક વર્ગમાં પ્રારંભિક શાળા-કોલેજોમાં 100 ટકા સ્ટાફની અટકાયત કરવામાં આવે છે અને નઓસેલિન શિક્ષણ આપવાનું શરૂ થાય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *