કોરોના વાયરસની ઉત્પત્તિ અંગે વધુ આંકડા આપવા ચીનને મજબૂર ન કરી શકાયઃ WHO

કોરોના વાયરસની ઉત્પત્તિ અંગે વધુ આંકડા આપવા ચીનને મજબૂર ન કરી શકાયઃ WHO

Spread the love


– ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની મહાગથ્થુ બચાવ કરવો તેના મૂળ સુધી જવું છે

નવી દિલ્હી, તા. 08 જૂન, 2021, મંગળવાર

કોરોના વાયરસની ઉત્પત્તિની ચાઇનાની સમયગાળા કોઈ સમય નકકર પુરાવા નથી. નિષ્ફળતાઓની નિષ્ફળતા, આંગળી પડકારો ચાલુ છે. આ બધા વચ્ચે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય સંસ્થા કહે છે, તે ચીની વાયરસની ઉત્પત્તિ વધુ આંકડા ઉપલબ્ધ કરાવવાની શરૂઆત કરી શકે છે.

ડબલ્યુએચના કહેવા મુજબના દર્દીઓની ચર્ચા થઈ રહી છે, આ મુદ્દાની તપાસ ચાલુ રહે છે, કેમ કે આખરે વાયરસ ક્યાંક જોવા મળે છે અને તે રીતે વિશ્વમાં રહે છે.

અમેરિકા બન્યું આક્રુ

ચીનીધામિતાને આખી દુનિયામાં તાબી મચ્છાવર કોરોના વાયરસની પૂર્વજન્મ તપાસમાં અમેરિકા હવે કોઈ સંજોગોમાં ડ્રેગન વિરુદ્ધ નર્માશ્વ નિશ્ચિત ઘટના નથી. અમેરિકન વિરેક્ટર સંપાદક બ્લીંકેને કોરોના વાયરસ માટે ચીનના જવાબ આપ્યા હતા, જો કોરોના વાયરસનો માહોલ હોવો જોઇએ અને ભવિષ્યમાં આ મહા અકસ્માતથી બચવું હોય તો તે તેનાથી દૂર રહે છે. જે રીતે તપાસ થવી તેટલું જલ્દીથી ચિકન પાસે હાજર રહેવું નહીં.

કોરોના વાયરસના શરૂઆતના પ્રસંગેના લગ્ન આક્રો વિવાદ વ્યવસાયો છે. ગત વર્ષે આ વાયરસ જાનવરોના ફિલોયોના માનવામાં આવ્યાં હતાં હવે છેલ્લા કેટલાક મહિનાઓથી તે વહુન લેબતી આવી હતી જ્યારે તપાસની ઘટના સામે આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *