અંધશ્રદ્ધા દૂર કરી વેક્સિન મૂકાવો: રાજકોટના કૃષ્ણનગર ગામની અંધશ્રદ્ધાને લીધે વેક્સિન ન મૂકાવનારા લોકોને લપડાક, ચિતા પર બેસી બાળકો-વૃદ્ધો મિજબાની માણે છે!

અંધશ્રદ્ધા દૂર કરી વેક્સિન મૂકાવો: રાજકોટના કૃષ્ણનગર ગામની અંધશ્રદ્ધાને લીધે વેક્સિન ન મૂકાવનારા લોકોને લપડાક, ચિતા પર બેસી બાળકો-વૃદ્ધો મિજબાની માણે છે!

Spread the love
 • બાળકો સાથેના ચિત્ર ચિત્રો પરના બાળકોને કોઈ ખરાબ બાળકોની ઓળખ ન હોવી જોઇએ

કોરોનીની અન્ય ઘટનાઓ અને મૃત્યુ જેવા જ રીતે ગુજરાતના વિસ્તારના આંધ્રશોધ પણ ખૂબ જ ગતિ વેગ ચૂકાદો છે. સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના સર્વેમાં ગામડામાં 36 ટકા લોકોએ અંધશ્રદ્ધાના વેક્સિન મૂકાવતા નથી. આ વાર્તા દૂરના નિંદફળતા. જુઓ અંધશ્રધ્ને લેપડે હ્રદય પ્રયાસ કૃષ્ણનગર ગામના લોકો મળી ગયા. કોરોનાની બીજી ઘટના છે અને મૃત્યુ ઘટના ઘટક લોકો ચિની પર છે. આજના લોકો સ્મશાનમાં મદદા સળગે તે ખાટલા પર બેસી બાળકો અને વૃદ્ધો સાથે મિજાબાની માતૃત્વ સંભળાય છે અને દૂરના જાગૃત કથાઓ છે.

લોકો સ્મશાનમાં રહેતી મુશ્કેલી દૂર કરે છે
સામાન્ય રીતે સ્મશાનને લગતા લોકોની અનેક માન્યતાઓ અને દ્રશ્ય જોઈ શકાય છે. અને ફક્ત કોઈનું મૃત્યુ નથી હોતું, લોકો અંતિમવિધિ માટે સ્મશાનમાં હોય છે. એટલું જ નહીં, ત્યાં જ નહાવા માટે જરૂરી હોવાની માન્યતા પણ ઘણા વર્ષોથી જોવા મળે છે. ભરતની ભાગોળ કૃષ્ણનગર ગામ લોકો અંધશ્રદ્ધાથી સંપૂર્ણ દૂર થાય છે. અહીં ગ્રામ જગ્યા છે જ્યાં ચિતા સળગે છે તે ખાટલા ઉપર બેસીને બાળકો સાથે મિજાબાની મા છે. હવે પછીના બાળકોમાં પણ સ્મશાન નામ નથી આવતું.

વૃદ્ધો પણ ચિતા પર બેસી નાસ્તો કરી શકે છે અંધશ્રદ્ધા દૂર કરે છે.

વૃદ્ધો પણ ચિતા પર બેસી નાસ્તો કરી શકે છે અંધશ્રદ્ધા દૂર કરે છે.

વોશીઓ પણ સ્મશાનમાં ધૂન-ભજનના કાર્યક્રમો છે
આશ્ચર્યજનક વાતાવરણ લાલજીભાઇએ જણાવ્યું હતું, સ્મશાન તે મુક્તિ છે. લોકડાઉન પહેલાની ગુજરાતની ચૂંટણીઓ પણ સ્મશાનમાં થઈ હતી. અને જ્યાં ધૂન-ભજન શામેલ છે જેમાં ઘણા બધા સંજોગો પણ છે. સ્મશાનમાં જ ગાંઠિયા-ભજીયાની કેટલીક વનસ્પતિઓ મિજાબાની ભૂતા. અહીં ચિતા સળગે તે ખાટલા પર અમે ભજીયા પણ ખાઈ. કોઈ વાની બીક હોતી નથી. અંધશ્રધ્ધાના નામનો રક્સેશ મનાવાય છે, જ્યારે લોકો દુઃખના સમયે દુરા ધાગામાં માનતા હોય છે. પરંતુ આ બધુ જ ફોગટની સ્થિતિ લોકો દૂર કરે છે.

ગણાતા બાળકોમાં હવે સ્મશાન દરે ડરતો નથી.

ગણાતા બાળકોમાં હવે સ્મશાન દરે ડરતો નથી.

ચિતા સળગતી છે તે ખાટલે બેસી જમુ છું- લાલજી
લાલજી સ્પષ્ટીકરણમાં ઉમેર્યું, હું સ્મશાનમાં છું.  તો રાત્રે અત્યાર સુધી હું છું કમિટી પણ અજગતું જોયું નથી. અને હકીકતમાં કંઇક હિસાબ નથી. શબ્દો સ્મશાન નામ છે. મારી સાથે આવવા-જવાનો આ સમય છે. ચિતા સળગે છે એક ખાટલે બેસીને હું જમુ છું અને ત્યાં જ ક્લોકો સૂઇ જાવ છું.

બાળકો પણ સ્મશાન ડ્રેન દૂર થયા
એટલું જ નહીં આપણે બાળકો પણ અહીં લાવીએ છીએ. અને બાળકો સાથે ખાટલે બેસીને નાસ્તો પણ નથી. જે કોઈ સ્મશાનનો ભય નથી તે મારાથી દૂર થઈ રહ્યો છે. ત્યાં બેસીને સૌરાષ્ટ્રમાં હું જમીશ અને પછીની ભૂખમરો આવતો હતો. આઠ્ઠો ડર સંપૂર્ણ દૂર થાય છે. અમારા ગામના બાળકો પણ અહીં રહે છે અને તેમના જીવન સંબંધોમાં સ્મશાનનો કોઈ ડર જોતો નથી.

મદાદા સળગે તે ચિતા પર બેસી લોકો મિજાબાની મા છે.

મદાદા સળગે તે ચિતા પર બેસી લોકો મિજાબાની મા છે.

અંધશ્રદ્ધાણે સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના ઉમદા કાર્ય
સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીના મનોવિજ્ઞાન ભવન દ્વારા અંધશ્રદ્ધાના ઉમદા કાર્યકારી પગલા લેવામાં આવે છે. કોરોના વેક્સિન ઉપરના લોકોમાં જાગૃતિ દર્શાવવામાં આવી રહી છે. આથી મનોવિજ્ઞાન ભવની લોકો૦ લોકોની ટીમ ગૃહમાં ફરી એકવાર આવી રહી છે અને લોકોની કાઉન્સેલિંગમાં વેક્સિન સ્થાનોને અસરકારક રીતે દૂર કરવામાં આવે છે. દેશમાં કોરોના અને વેક્સિનના સમાપ્ત થઈ રહેલા અંધશ્રદ્ધાના કૂકની દિવાળી છે. આ ટીમ દૂર સમાજવી છે અને જાગૃત કરી છે.

ગ્રામ દિશામાં બાળકોમાં અંધશ્રધ્ધાને નેસ્તનાબુદ કરી દીધી.

ગ્રામ દિશામાં બાળકોમાં અંધશ્રધ્ધાને નેસ્તનાબુદ કરી દીધી.

દેશમાં વેક્સિન મૂકાવાને પૂર્ણ અંધશ્રદ્ધાના કિસ્સા

 • ભૂવા કહે છે રસી મુકાવણી માતાજી ના પાડી છે
 • ડાં ભય…………….
 • રસીમાં ભેદભાવ છે. શહેરમાં ભાગ-જુદી અપ્તીનો ભ્રમ છે.
 • અમારા વીમા ઊ કક્ષારો 10 લાખ વેક્સિન પરીક્ષા આપો.
 • વેક્સિન ના પણ માનતા ના માનવી ની કોરોનાથી બચી.
 • વેક્સિનની મુલાકાત સમય ભગવાન કપપિમન.
 • વેક્સિન રાથી સંતો ગર્ભ નહીં.
 • કર્ણાટિ કોરોણા ન માતાજીનો ત્યાગ કરો, માતાજીને ભૂલો લાગે જો રસી પરીક્ષા.
 • માતાજી છે, કોરોના લોકો કંઈ નથી બગાડે છે.
 • ભૂવા કહે છે, માતાજીએ રસી મુકવાની ના પાડી છે.
 • રોજા સ્થળ રેસી ન છોકરી.
 • વેક્સિન પ્રખ્યાત તોય સાગા મરી ગયા તો વેક્સિન એટલે શું?
 • લેખમાં આપો વેક્સિનથી કશું જ નહીં હોવું જોઈએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *