સિવિલમાં સારવાર: એશિયાની સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલમાં મ્યુકોરમાઈકોસિસના દર્દીની બે મહિનાથી સારવાર, 551 દર્દીની સર્જરી કરાઈ

સિવિલમાં સારવાર: એશિયાની સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલમાં મ્યુકોરમાઈકોસિસના દર્દીની બે મહિનાથી સારવાર, 551 દર્દીની સર્જરી કરાઈ

Spread the love

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પીટલ

  • સિવીલ હોસ્પીટલે બે મહિનામાં 950 થી વધુ મ્યુકોરમાઇકોસિના દર્દીઓની સારવાર કરાવે છે
  • લાઇફ સેવિંગ “લાઇફોસોમલલ ઇન્જેક્શન” વિટ્રેશન માટે આગામી નિષ્ફળ તાબીબોની કમિટી રાય
  • એમ્ફોટેરીસીન (લાઓફિલાઇઝ) ઇન્જેક્શનનું વિટન કેન્દ્ર શરૂ થયું

એશિયાની સૌથી મોટી સિવિલ હોસ્પિટલમાં 674 દિવસોમાં 984 મ્યુકોરમાઇકોસિનાના દર્દીઓની તપાસ કરાઈ છે. 551 દર્દીઓની સર્જરી કરવામાં આવી છે. ગુજરાત મહિલા મ્યુકોરમાઇકોસિસિસ (બ્લેક ફંગ્સ) ને મહાઘાક જાહેર છે. કૃષ્ણ પગલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં મ્યુકોરમાઇકોસિસિની સારવાર માટે અલાયદા વોર્ડ ઉભા થયા છે. સિવિલ હોસ્પીટલ એ.એન.ટી. વિભાગ તબીબો દિવસ-રાત મ્યુકોરમાઇકોસિસિસ રોગ પીડિત દર્દીઓની સેવા-શુશ્રુષામાં કાર્યકારી સ્થિતિ છે.

ઇંજેકેશન માટે 5 નિષ્ક્રિય ડોક્ટરની કમિટી
અમદાવાદ સિવીલ હોસ્પીટલ દ્વારા મ્યુકોરમાઇકોસિની સારવારમાં લાઇફ એમ્ફોર્ટરીસીન (લાયોફિલાઇઝ) ઇન્જેક્શનનું વિટન કેન્દ્ર શરૂ થયું છે. આ ઉપરાંત આ ઇન્જેકસીડેશન શહેરની ખાનગી હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ દ્વારા દર્દીઓના દર્દીઓની સમીક્ષા પણ કરવામાં આવે છે.

સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવે તેવું ઇન્જેક્શનનું વિટન કેન્દ્ર શરૂ થાય છે

સિવિલ હોસ્પિટલમાં આવે તેવું ઇન્જેક્શનનું વિટન કેન્દ્ર શરૂ થાય છે

ઇંજેકેશન માટે 5 નિષ્ક્રિય ડોક્ટરની કમિટી
મ્યુકોરમાઇકોસિની સારવારમાં અન્ય ઇન્જેક્શનની લાઇફસોમલ એંફોસ્ટેરિસન ઇન્જેક્શનની વિરાટ માટે પણ નિષ્ફળ તાબીબોની કમિટી મળી આવી છે, જેની દેખરેખ શારીરિક જરૂરીયાત અને બ્લડ રિપોર્ટનાની ઘટનાનો સમાવેશ આ ઇજેકશનનું છે.

સિવિલ હોસ્ਿਟટ મ્યુકોરમાઇકોસીસ એંજેક્શનનું વિતરણ થાય છે

સિવિલ હોસ્ਿਟટ મ્યુકોરમાઇકોસીસ એંજેક્શનનું વિતરણ થાય છે

કમિટી દ્વારા જ ઇંજેક્શનનો ઉપયોગ કરવો નહીં
જેની રેડિની બ્લડ રિપોર્ટિશન સિરમ અને ક્રિટીનીયન સ્તર વધુ છે, મ્યુકોરની ફંગ્સ (ફૂગ) મગજ સુધી પહોંચી છે, રેડી એક કિડની પર જઇ રહી છે, નેફ્રોલોજીસ્ટનીયર છે, મ્યુકોરમાઇકોસિન્સિના રાયડિને જ કમિટી દ્વારા આ ઇજેકશન રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *