વડોદરા: આપઘાતના પ્રયાસની ફરિયાદ પાછી ખેંચવાના મુદ્દે પતિ દ્વારા સસરાને ધમકી

વડોદરા: આપઘાતના પ્રયાસની ફરિયાદ પાછી ખેંચવાના મુદ્દે પતિ દ્વારા સસરાને ધમકી

Spread the love

વડોદરા, તા. 7 જુન 2021, સોમવાર

ત્રીજી પત્ની લાઇને અવારનવાર મરી જવાબો માટે ઝઘડો કરી શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપી સંલગ્ન પત્ની એસિડ ગટ્ટવીએ અગ્નિ પ્રાર્થના કરી હતી. અંગે ફરિયાદ ફરિયાદ ફરિયાદ ફરિયાદ ફરિયાદ ફરિયાદ ફરિયાદ અંગે જાન સસરાને જાનથી મારી પુષ્ટિ ધમકી આપવામાં આવી. કૃષ્ણ નૌકાઓનું નિવાસસ્થાન અને સૈસુને મહિલા અત્યાચાર ક કલલ્મો હેઠળ ગુના નોંધાયેલ કાયદેસરની લગ્ન હાથ ધરી છે.

યુવતીએ પોલીસ પોલીસ મથકે નોટવાલીની પરિસ્થિતિમાં જણાવ્યું હતું કે, લગ્ન અલ્પેશકુમાર માળી (તે – યોગેશ્વર સોસાયટી, વાસણા રોડ, વડોદરા) સાથે તેમના બીજા લગ્ન સમાપ્ત થયેલ રીટ્રિવાજ વર્ણનાઓ હતા. પૂર્વની પત્ની સાસરીઆના ત્રાસથી કન્ટોલીને છૂટાછેડા લીધાના. અને એકમાત્ર સરદાર હું તારા કરતા વધારે ભંડોળ છું સરકારી નોકરી કરું છું. પૂર્વી પત્નીઓ અંગે પૂછ  પહેલી વાર ધમકી આપી છે, પોલીસ જાગવાની છે, પોલીસ ફરિયાદ કરે છે તો પણ હું ગર્ભારો નથી. અગનવારની ત્રીજી પત્ની લાવી બોલી રહી છે મરીવા માટે દુષ્પ્રશ્રમણની તાલીમ સંભાળતી યુવતી એસિડ પી.જી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *