રામ રહીમને મળવા પહોંચી હનીપ્રીત: ગુરુગ્રામની મેદાંત હોસ્પિટલમાં લેશે બાબાની સંભાળ, 15 જૂન સુધી, 15 જૂન સુધી બનાવવામાં આવ્યું એટેન્ડેટ કાર્ડ

રામ રહીમને મળવા પહોંચી હનીપ્રીત: ગુરુગ્રામની મેદાંત હોસ્પિટલમાં લેશે બાબાની સંભાળ, 15 જૂન સુધી, 15 જૂન સુધી બનાવવામાં આવ્યું એટેન્ડેટ કાર્ડ

Spread the love

રેપ અને હત્યાના દર્દીઓમાં સજા ભોગવી જૂનો દારા સચ્ચા સૌદાના ગાંધી ગુરમિત રામ કમની પુત્રી હનીપ્રીત સોમવાર મંદિર મધ્યા નજીકની જગ્યા. કાગળ એંટડેટ કાર્ડ લીધુ છે. પોતે તેણે હવે તે 15 જૂન સુધી હોસ્પીટલમાં રામ કેમિની સંભાળશે. તે રોલ છે હોસ્પીટલ પ્રશાસને કેમ હોવી જોઈએ નહીં.

અમિત્ય બગડ્યા પછી રામની રવિવારે ગુરુમિની મેદાનમાં હોસ્પીટ દાખલ કરાઈ છે. અહીં કોરોના કસોટીના ક પોઝિટિવ થયા પછી હોસ્પીટલ 9 માં માતાના નંબર નંબર 4643 દાખલ થયા છે. હ હોસ્પસ્પિટલના સિનિયર ફિનિશિયન ડક્ટરક્ટર સુશીલા કટારિયાની દેખરેખ હેઠળ તેમના દર્દીઓની દોડધામ છે. કટારિયાએ જણાવ્યું કે ગુરમિતે પંક્રિયિયાનું પણ દુાવોખ રહેવું છે.

26 દિવસની ચોથી વખત જેલની બહાર રામમની
સુનારીન જેલામાં સજા કાપી ફૂડિયા ગુરમિત રામ કમિન સિંહ ગત 26 દિવસ ચોથી વખત જેલની બહાર નીકળ્યા છે. તેમાંથી એક વખત તે માતાના પિતા હતા. ગુરુદેવના પેટન્ટ્સમાં પી.જી.એમ.એસ. બે કલાકમાં તેમના ઘણા બધા પ્રશ્નો બન્યા. માનવામાં આવે છે કે બાળકોમાં વધારો થવાની સાથે-સાથે મુશ્કેલીઓ આવે છે. તેના છેલ્લા 26 દિવસમાં છેલ્લા હોસ્પિટલમાં જવાનું પડ્યું.

12 મેના રોઝ બ્લડ પ્રેશરની સમસ્યા અને બેચેની પછી તે પી.જી.આઇ.એમ.એસ. લવાયા. પછી 17 મેના રોજ ઈમરજન્સી પેરોલ પર માતાના પર્વ માટે ગુરુપ્રવાહ ગયા. તે સમયે પેરોલ 48 કલાક પૂરા થયા હતા, સુરક્ષા સલામતીના કારણોસર સભાસભર બન્યા હતા પ્રત બોલાવી લીધા. તે પછી 2 જૂન રાતે પેટમાં દર્શન થયા પછી 3 જૂન સવારે પી.જી.આઈ.એમ.એસ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *