યોગ ભગાવે રોગઃપેટની તમામ તકલીફો માટેનો રામબાણ ઈલાજ, જુઓ વીડિયો

યોગ ભગાવે રોગઃપેટની તમામ તકલીફો માટેનો રામબાણ ઈલાજ, જુઓ વીડિયો

Spread the love

મેથીદાણા, જીરુ, અજમો રાત્રિના પાણીમાં પલાળી સવારના પેટ પેટની તકલીફ (પેટની સમસ્યાઓ) દૂર થાય છે. આની સાથે જ પેટની ગેસની અન્ય તસવીરોમાં હીંગેના પાણીના પેસ્ટ બનાવવાની નાભી લૂથથી તાલીમ દૂર થાય છે. હીમોગ્લોબિન (હિમોગ્લોબિન) બહુ ઓછું હોય તો દાદમ, સફરજન અને બીટની જ્યુસના સેવન કરવું જોઈએ. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *