માસપ્રમોશન ઇફેક્ટ: સરકારી-ખાનગી કોલેજને વારાફરતી વર્ગ વધારો અપાશે

માસપ્રમોશન ઇફેક્ટ: સરકારી-ખાનગી કોલેજને વારાફરતી વર્ગ વધારો અપાશે

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક તસ્વીર

  • ધો .12 માસની પ્રમોશન પછીની યુનિવર્સિટી કોલેજોમાં વર્ગ વધારાની સુરક્ષા શરૂ થઈ

ધો .10 માં માસની રજૂઆત પછી ધો .11 માં શિક્ષણ બોર્ડે વર્ગ વધારાની અરજીઓનો પ્રારંભ કરાવવો શરૂ થયો હતો જયાં તાજેતરમાં જ તે ધો .12 માં પણ પ્રમોશનની રજૂઆત પછી હવે કજોલેજોમાં પ્રથમ સેમિસ્ટરમાં આવી રહી હતી, યુનિવર્સિટીના વર્ગ વધારાના કાર્યક્રમો શરૂ થયા હતા. અદાલત ઉપલકલ્પતિ ડો. વિજય દેશાનીએ જણાવ્યું છે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે આ ચાર સ્થળોએ એક્શન પ્લાન પ્રેસ કરાશે પ્રથમ સ્થાને સૌરાષ્ટ્રની પ્રથમ સરકાર અને સરકારી અનુદાનિત કોલેજો અને બીજા વર્ગમાં ખાનગી કોલેજોના વર્ગ પ્રયોગો યોજાયા હતા. ત્રિજા સ્થાન યુગિસીની ગાર્ડડ કેલેનિન અને નિયમિત રીતે સંચાલિત નવી કોલેજોની પણ તપાસ કરવામાં આવે છે. એક્સટર્નલમાં સાથે વધુમાં વધુ વિદ્યાર્થીઓ લ પ્રવેશગ ઇન થવાની તારીખ કરાશે.

ડો. દેશાનીએ જણાવ્યું હતું કે, વર્ગ વધારા માટે અરજી કરનાર દરેક કજેલેજ વર્ગ વધારાના વધારાના ભંડોળનો અભ્યાસ પ્રસ્તુત કરવો જરૂરી છે. બાદમાં જ વર્ગ વધારાના ચ મળશેન. માસ નિમણૂક પછી ધો .12 ની કોઈ પણ ક કોલેલેજ પહેલા સેમિસ્ટરમાં પ્રવેશવા માટે ન હતી અને તે પ્રવેશ કરી શકાય તે કાર્ય વ્યવસ્થા કરાશે. આગામી દિવસોમાં સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન 5 મહિલાઓ 239 કજનાલેજ પ્રિન્સિપાલની લાઈનિસલિન મિટિંગ જોજાશે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *