દેશને સંબોધન: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે, કોરોનાની સ્થિત અને વેક્સિનને લઈને કરી શકે છે જાહેરાત

દેશને સંબોધન: વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાંજે 5 વાગ્યે રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરશે, કોરોનાની સ્થિત અને વેક્સિનને લઈને કરી શકે છે જાહેરાત

Spread the love

પ્રધાનમંત્રી નાસ્તાના કોરાણાકાળમાં આજે એકવાર ફરી એક વાર દેશના વિધિ 5 વાળા સંબોધશે. તેણી વડા પ્રધાનને આજની ટ્વીટ કરી અને કા ટ્ી નાખવામાં આવી હતી. આ અગાઉના કોરોના રેસ્ટોરેન્ટના દેશમાંથી કા લોકોનેી નાખેલી 8 વાર સંયુક્ત ચૂકવણી થાય છે.

આ 5 ચર્ચાઓ પર બોલી કરી શકાય છે
1. સૂત્રોના સંશોધન પ્રમાણે નર્સીંગ વેક્સિનેશનની વાત કરી શકાય છે. વેક્સિનેશનમાં આવેલા લોકોમાં જાગૃતિની સાથે સ્ટોક સ્ટોર અને ઉપલબ્ધિની સ્થિતિ ચોક્કસ કરી શકાય છે.
2. દેશમાં કોરોનીની બીજી લહેરાના પહલે શિષ્યો પણ જાહેરાત કરી શકે છે.
કો. કોરોના દરમિયાન દેશના અર્થઘટનની સમયગાળા માટે કાલ્પનિક જાહેરાત પણ થઈ શકે છે.
દેશ. દેશભરમાં અવિરત ચાલુ રહે છે, આ દરમિયાન સંવર્ધનનું સંદેશ પણ આપવામાં આવે છે.
ત્રી. ત્રિજી લહેરાને ધ્યાનમાં રાખીને હેલ્થ સેક્ટરના પડકાર પર વાત કરી શકાય છે.

કોરોના દરમ્યાન 8 વાગ્યે દેશના સંબોધન

  • પ્રથમ વખત- 19 માર્ચ 2020-29 મિનિટનું દર્શન, જનતા કર્ફ્યુની એપલ
  • બીજી વખતઃ 24 માર્ચ 2020-29 મિનિટ ભાષણ, 21 દિવસનો લોકડાઉટ જાહેરાત
  • ત્રિજી ટાઇમ્સ 3 એપ્રિલ 2020- 12 મિનિટનો વીડિયો સંદેશ, 9 મિનિટ લાઇટ બંધ થવું એપીલ
  • ચોથી વખતઃ 14 એપ્રિલ 2020-25 મિનિટ ભાષણ, દેશમાં 3 મે સુધી લોકડાઉન વધાર્યું
  • ૧ પાંચ મી વખત, મે 33 મિનિટના ભાવો, આશ્ચર્યજનક ભારત અભિયાન માટે 20 લાખ સમય રૂપરેખાંકન પેકેજ
  • છઠ્ઠી વખતઃ 30 જૂન 2020- 17 મિનિટનું ધ્યાન, અન્ના યોજના નવેમ્બરથી વધારાનું જાહેરાત
  • સાતમી વખતઃ 20 ક્ક્ટોબર 2020- બિહારમાં વટિંગટિંગથી 8 દિવસ પહેલાં તે અપલ કરી શકે છે – જ્યાં સુધી કોરોનાની નોંધ નથી, ત્યાં સુધી ઢલિલાશ નહીં.
  • આઠમી વખતઃ 20 એપ્રિલ 2021- 19 મિનિટ ભાષણ, રાજ્યોને દેશના લોકડાઉન બચાવકર્તા છે. સરકાર અંતિમ વિકલ્પ તરીકે ઉપયોગ કરો.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *