કોરોના રસીને આડે અંધશ્રદ્ધા, ગુજરાતનાં આ વિસ્તારમાં લોકો રસી લેવા માટે તૈયાર નથી

કોરોના રસીને આડે અંધશ્રદ્ધા, ગુજરાતનાં આ વિસ્તારમાં લોકો રસી લેવા માટે તૈયાર નથી

Spread the love

કોરોનાની રેસિનેશનલ ફોટોગ્રાફી ગ્રામીણ ફિલાઇલી રિપ્લેટનો વધુ એક ઘટના બની છે. કૃષિ ગ્રામીણ ક્ષેત્રીય જાગૃતિ માટે આરોગ્ય વિભાગની ટીમ કામચલાઉ છે. આ દરમિયાન જેતપુરમાં સ્વાસ્થ્ય વિભાગની ટીમની સંખ્યામાં લોકો વેક્સિન લેનારે મનાઈ કરતા નજરે પડ્યા હતા. મમ્મીનું કહેવું છે કે વેક્સિન અવસાન થાય છે. જો આ વાર્તા આગળની ચેનલ એબીપી અસ્મિતા પણ અપીલ છે કે વેક્સિન સંલગ્ન સ્થિતી છોડી દેવા જરુર છે. કોરોનાની આગામી ચર્ચા માટે વેક્સિનનો એક માત્ર ઉપાય છે.

અમરેલીના લાઠી ચૌધરી દુર્ઘટનામાં પણ રસી પરિણીત ઘટના બની રહી છે. અહીં રીસીસ્યુટર સેન્ટર આવે છે આરોગ્ય વિભાગના વાલીઓ, સંવર્ધક જિલ્લો હોય છે, પરંતુ લોકોનો રસીસ્ટરેશન અહીં અટકાયત પણ નથી. સ્વાસ્થ્ય મનાવવાનું ખોટી માન્યતાઓ, લોકોના અધ્યયનની પ્રક્રિયા થતી નથી.

ગ્રામ્ય સરપંચ-ઉપસરપંચ અને વિશિષ્ટ કદના ઉચ્ચ અધિકારીઓ પણ દૂર વેકસીનેશનની સ્પષ્ટતા કરે છે પરંતુ વેકસીનેશન માટે લોકો આગળ જતા નથી. આ દેશમાં 45 ટકા લોકોએ પહેલી ડોઝ લેવાની સમીક્ષા કરી છે, પરંતુ હવે લોકોએ રસીનો બેસો ડઝ લ લેટની નાક ચલાવી છે.

કોરોનાની પાસે રહેવા માટેનો એક જ સમય જોવામાં આવ્યો છે. સંસ્થાનમાં વિદેશી વેક્સિનેરે અંધશ્રદ્ધા અને સમસ્યાઓ છે. આવનારા જ એક ગામમાં વલસાડના કમ્પોઝિશન ટૂલ્પાન્ડા ગામ છે જ્યાં 18 થી 44 વર્ષ સુધી વેકસીન ફરી શરૂ કરવામાં આવી છે, જે સેન્ટર છે 200 મીટર દૂર લોકોને પૂછવામાં આવ્યું છે કે વેકસીન બન્યું નથી કારણ કે તે દરેક જણનું અલગ અલગ કારણ છે. લોકોની અપેક્ષા છે, સરકારના ઘરના સમયગાળાઓ, મોકલે છે વેકસીન લેશે, લોકો કહે છે કે સમયની સ્થાનાંતરણ જાગતું નથી, વેકસીન લીધા પછી શું છે, લોકોએ લેશે પછી મુલાકાત લીધી છે.

જો લોકો લોકો સીધી વાત કહાતા જોવાનું, વેકસીન લીધા પછી એક જણનું મોત નીપજ્યું હશે. સરકાર દ્વારા ડેટાબેગા કરી શકાય તેવું આશ્ચર્યજનક છે અને તે સુવિધાના વિષયનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી નથી. ફક્ત એક જ ભાગમાં 14 હજાર લોકો વેકસીન પ્રખ્યાત છે અને તેમાં સૌથી વધુ પારડી સાથે જોડાયેલ છે અથવા ફેક્ટરીના લોકો એ વેકસીન પ્રખ્યાત છે. જ્યારે સ્થાનિકો એ ખુબજની સંખ્યામાં વેકસીન પ્રખ્યાત છે. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *