અનિલ અંબાણી દેવા મુક્ત થશે: રિલાયન્સ ઈન્ફ્રા. પ્રેફરન્શિયલ શેર દ્વારા 550 કરોડની મૂડી ઉભી કરશે, વર્ષની શરૂઆતમાં નુકસાન ઘટ્યું

અનિલ અંબાણી દેવા મુક્ત થશે: રિલાયન્સ ઈન્ફ્રા. પ્રેફરન્શિયલ શેર દ્વારા 550 કરોડની મૂડી ઉભી કરશે, વર્ષની શરૂઆતમાં નુકસાન ઘટ્યું

Spread the love
  • રિનફ્રાએ રૂ. 88.5088 કરોડ ઇક્વિટી શેર્સની પ્રાધાન્ય ફાળવણી દ્વારા 5050૦..56 કરોડ

જાન્યુઆરી માર્ચમાં કંપનીની આવનારી પ્રવૃત્તિઓ પણ ખૂબ વધી ગઈ છે.

માર્ચ ક્વાર્ટરમાં રિલાયન્સ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચરનું દેવું ઘટીને હવે 46.53 અંતરે પસાર થવું છે. 153.84 વર્ષનો સમયગાળો આવી ગયો છે. હવે અનિલ અંબાણી દૂર થઈ ગઈ છે. અનિલ અંબાણીએ હવે રિલાયન્સ ઈન્ફ્રા ફંડ ભેગુ નિર્ણય લે છે. રવિવારે શાલીલી બોર્ડ મીટિંગમાં બર્ડે પ્રેફરન્સિયલ શેર દ્વારા 550.56 ઘટના ફંડ ભેગુ કરી પ્રસ્તાવના ચોરી દીધી છે.

રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રકચર લિમિટેડ (રીનફ્રા) ની રવિવારે બનેલી બોર્ડ યોજફ ડિરેક્ટર્સ (બીઓડી) ની સવારી પ્રમુખ પ્રેફરન્સિયલ ઇંડેરે શેર ઇશુએ સાઉદી 5050૦.નું કરોડ ઘટનાની મૂડી ભંડોળની યોજના યોજના બનાવી છે. સામાન્ય ક કોર્પોરેર્પોરેટ ઉદ્દેશોને હાંસલ કરો, ભવિષ્યમાં વૃદ્ધિની વેગ આપવામાં આવે ત્યારે ભંડોળના ઉપયોગની ભલામણ કરવામાં આવે છે, પરંતુ કંપનીની સૂચિમાં જણાવાયું છે. કંપની 88.8888 એકીવી શેરોના પ્રેફરન્સિયલ એલોટમેન્ટ કંપનીની ઇક્વિટી શેરોની સમાન સંખ્યામાં વોરંટનું પ્રમોટર ગ્રુપલી વર્ડ ઇંવેસ્ટમેન્ટ પાર્ટર્નસ સાથે જોડાયેલી વી.એફ.એસ.આઇ. હોલ્ડિંગ પીટી લિમિટેડની ઇશ્યુ ઘટના ભંડોળિતીત છે. ગઈકાલે સુનાવણીની અવરજવરવાળી પોસ્ટલ બેલેટ નંબરની દરખાસ્તની કંપનીના સભ્યોની બેઠક મળી હતી.

ઘટાડો થયો હતો
માર્ચ ક્વાર્ટરમાં રિલાયન્સ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચરની ક્ષતિ 46.53 થાય છે. 153.84 વર્ષનો સમયગાળો આવી ગયો છે. તાજેતરમાં જ કંપનીએ જણાવ્યું હતું કે, જાન્યુઆરીથી માર્ચ ત્રિમાસિક ગાડીનું કંપની આવવું 4,610.72 વધ્યું છે. 4,012.87 જેટલો સમય ગયો.

રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ વિશે
રિલાયન્સ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રમાં પાવર, રોડલી મેટ્રો રેલ જેવી ટોચની વૃદ્ધિ ક્ષેત્રોમાં સ્પેશીયલ પાર્પ વ્હિકલ્સ (એસપીવી) મુખ્ય વિકાસ પ્રોજેકટો પર કામચલાઉ ઇંફ્રાસ્ટ્રક્ચર ક્ષેત્રની સૌથી મોટી કંપનીની કંપની છે. આ ઉપરાંત કંપની સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં પણ વ્યવહારિક કામગીરી છે. કંપની પાવર, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, મેટ્રો અને રોડ પ્રોજેક્ટો માટે એન્જીનિયરિંગ અને કન્સ્ટ્રક્શન (ઇ એન્ડ સી) સર્વિસ પણ સપડાયેલી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *