સીરમ સમાવેશ દેશી વેક્સિન સંશોધન કંપનીઓ સરકારી સંરક્ષણની કામગીરી

સીરમ સમાવેશ દેશી વેક્સિન સંશોધન કંપનીઓ સરકારી સંરક્ષણની કામગીરી

Spread the love


– સીરમ સમાવેશ દેશી વેક્સિન સંશોધન કંપનીઓ સરકારી સંરક્ષણની કામગીરી

નવી દિલ્હી, તા. 5 જૂન, 2021, શનિવાર

કોરોના મહાગથ્થુ પર લસૂમ કસવા માટે દેશમાં વેક્સિનના કામચલાઉ કામકાજ પર દોડવામાં આવે છે. આ બધા વચ્ચે સિરમ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઈફ ઈન્ડિયા ડ્રગ કન્ટ્રોલર જનરલ ઈફ ઇન્ડિયા (ડીસીજીઆઈ) જોરદાર રશિયન વેક્સિન સ્પુટીનિક-વી પરીક્ષણ માટે લાઇસન્સની નજીક આવી હતી. ડીસીજીઆઈ શુક્રવાર સીર સ્પુટિક-વીના ઉત્પાદન માટે માંગી દીધી.

ડીસીજીની ચૌદ્ય પછીના સીરમ ભારપૂર્વક સ્પુટનિક-વી નિર્માણ કરી શકાય છે. ડીસીજીઆએ સ્પુટિનિક-વીના એક્ઝામિનેશન, કેસ અને એલિસિસની સાથે ઉત્પાદન માટે તપાસ મોકલવી.

વિશિષ્ટતા છે, સીરમ પ્રારંભિક જ કોવિડ વેક્સિન કોવિશિલ્ડનું ઉત્પાદન છે. પરંતુ હવે આ કંપની રશિયન વેક્સિન સ્પુટિનિક પણ પ્રોડક્શન છે. સીરમ ઇન્સ્ટિટ્યુટ કસોટી, ઇલિસિસ અને એક્ઝામિનેશન માટે ડીસીજીઆઈને અરજી થઈ.

ભારપૂર્વક ડૉ. રેડ્ડીજ લેબોરેટરી પણ સ્પુટિનિક વી ઉત્પાદનના કાર્ય છે. ગત 14 મેથી આ રશિયન વેક્સિનનો ઉપયોગ શરૂ થયો. અત્યાર સુધીના સ્પુટનિકમાં 50 કરતાં વધુ દેશોમાં રાજસ્થાન છે. એક વર્ગ આ વેક્સિનની પ્રભાવ પ્રભાવ (બે ડોઝ) 97.6 ટકા છે.

આ તરફ સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યુટનીની ક કેન છે, વિદેશી વેક્સિન કંપની જેવી સરકાર દ્વારા સંરક્ષણ તપાસ કરવામાં આવી છે. તે સિવાય અન્ય દેશી વેક્સિન કંપનીઓ પણ વૈદેશી કંપનીઓની પસંદગીની યોજના છે પરંતુ સરકારી સંરક્ષણ સ્થળાંતર હોવું જોઈએ.

હકીકતમાં અમેરિકન વેક્સિન પ્રદર્શન કંપની ફાઇઝર અને મોડર્નના સરકારી સંરક્ષણની ક હતીની થઈ. જો વેક્સિન લીધા પછી કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી આવી નહીં, તો કોઈ પણ કંપની કાયદાકીય પ્રક્રિયા કરી શકશે નહીં. હવે સીરમ ઉપરાંત ભારત બાયોટેક કંપની પણ બની રહી છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *