વેક્સિન અપડેટ: ઝાયડસ કેડિલાને ક્લીનિકલ ટ્રાયલની મંજૂરી મળી, એન્ટિબોડી કોકટેલ તૈયાર કરનાર પ્રથમ ભારતીય કંપની

વેક્સિન અપડેટ: ઝાયડસ કેડિલાને ક્લીનિકલ ટ્રાયલની મંજૂરી મળી, એન્ટિબોડી કોકટેલ તૈયાર કરનાર પ્રથમ ભારતીય કંપની

Spread the love
  • ઝાયડસ કેડિલાને એન્ટિબોડી કોકટેલપણ બનાવવાની પ્રથમ ભારતીય કંપની, ક્લિનિકલ ટ્રાયલ માટે મંજૂરી મળી

નીડલ-ફ્રિ વેક્સિની ફાઇલ તસવીર

  • ઝાયડસની વેક્સિનના કુલ 3 ડોઝ દૂર થયા, આ એક નીડલ-ફ્રિ વેક્સિન છે

ભારતની ચોથી છેલ્લી કંપની ાયડિડ્સ કેડિલેને એડિબોડી કોકટેલ બનાવટી ચ મંજૂરીાણ આવે છે. છેલ્લા કેટલાક સમય પહેલા જૈડસ કેડિલાએ ડ્રગ કંટ્રોલર જનરલ ઈફ ઇન્ડિયામાં એકીટિબોડી કોકિટેના ટ્રાયલની ચોરી થઈ ગઈ.

તમે દૈવી કે ઝાઇડસ ભારતની એક માત્ર કંપની છે, કોણ કોરાના પોઝીટીવ દર્દીઓ માટે ડાયનોક્લોન ઇન્ટીબાઇડ આધારિત કોકટેલ સંશોધન કર્યું છે. આ કોકટેલ સામાન્ય અને હ્યુશન વિશેષતાઓનો કોરોના પોઝિટિવ રોગની સારવાર માટે દાખલ કરો.

કોરોના સંકેતિત દર્દીઓ માટે રાહત સમાચાર
કંપનીના સંશોધન ભાગ, આ બે મોનોક્લોન સંસ્થા એક કકપિલોટ છે જે પ્રાયોગિક સંસ્થાકીય ક કોપિ છે અને તે શરીરમાં સંક્રમણ વિરુદ્ધ લડત દ્વારા લાગુ ઉપયોગી સાબિત થાય છે. કેટલાક દિવસો પહેલા ઝાયડસ હેલ્થકર લિમિટેડ મેનેજિંગ ડાયરેક્ટર ડૉ. શરતી પટેટેલાએ જણાવ્યું હતું કે દર્દીઓની સારવાર દરમિયાન તે વધુ સુરક્ષિત અને પ્રભાવીની કોઈ શોધની જગ્યા નથી. અતિ સિધ્ધિના વિવિધ વિકલ્પો શોધી કા અત્યી શકાય છે, જે કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓની મુશ્કેલીઓ ઘટાડે છે.

ઝાયડસ કેડિલા સાથે સંલગ્ન સ્થાન જીવંત વાતો
ગુજરાત રાજ્યના દર્શન ફાર્મા કંપની ઝાયડસ કેડિલાનું નિર્માણ ક્ષેત્રમાં સંપૂર્ણ નામ છે. આ કંપની અતિ સિધ્ધિ ઝીકોવી-ડી નામના કોરોની વેક્સિન બનાવવી છે, જેનું પ્રોડક્શન જૂનથી શરૂ થયું છે. નાના બાળકો લોકો પર ટ્રાયલ પૂર્ણ થઈ ગયા અને વેક્સિન ટૂંક સ્થળાંતર માર્કેટમાં બહાર નીકળી શકશે. અતિ સિધ્ધ કોરોણા મહાગ્રેસના નાના બાળકોના રક્ષણ માટેના કેટલાક વેક્સિન કંપનીઓ પ્રયોગ હાથ ધર્યા, પણ ઝાયડ્સની કંપની આગળ છે. તે ઝીકોવો-ડી વેક્સિનાના બાળકો પર ટ્રાયલ બનવા પણ દીધા છે.

ઝાયડસની વેક્સિન 3 ડોઝ અપાશે, તે નીડલ-ફ્રિ નહીં
ઝાયડસ કેડિલાની વેક્સિન 2-8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પરીમાન પર સ્ટોરમાં સમયગાળો આવે છે. પરંતુ આ વેક્સિન 25 ડિગ્રી તાપમાન રહે છે, જે 4 મહિના સુધી તટસ્થ થઈ શકે છે, જે ભારત દેશ માટે આજીવિકા છે. વનિં, અતિ સિદ્ધ ભારપૂર્વકના ફોટાઓ પણ વેક્સિનના ડોઝ કા .ી નાખવામાં અપાઈ ચાલુ છે એનો કુલ કોર્સ 2 ડોઝનો છે. પરંતુ ઝાયડસની એ વેક્સિનના કુલ 3 ડોઝ દૂર કરવામાં આવ્યા છે. પ્રાર્થના 1 મહિના પછી 1 ડોઝ લડગ્રેન્ડ થઈ શકે છે. આ ડોઝ લેવો પણ સરળ છે કારણ કે આ નીડલ-ફ્રિ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like