વડોદરા: ઈટો પકવવા કેમિકલનો ગેરકાયદે ઉપયોગના કિસ્સામાં પ્રો લાઈફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ડાયરેક્ટર ના આગોતરા જામીન નામંજૂર

વડોદરા: ઈટો પકવવા કેમિકલનો ગેરકાયદે ઉપયોગના કિસ્સામાં પ્રો લાઈફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના ડાયરેક્ટર ના આગોતરા જામીન નામંજૂર

Spread the love

વડોદરા, તા .4 જુન 2021, શુક્રવાર

વડોદરાના પાદરાણા કૃષ્ટીની સી.ઇ. આ કૌભાંડમાં સંડોવાયેલ માસર્સ પ્રોસીલેફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિમિટેડના ડાયરેક્ટર વેલજ ભાઈ કાંજી પટેલ (તે -સાંઇ ગાર્ડન બંગ્લોઝ, શક્તિનાથ, ભરૂચ) એ પોલીસની રાણીધાર બચાવ અગ્નિની સેન્સન અદાલતમાં બનેલા અગ્નિના કટિબંધ અરજની બનેલા હતા.

પખવાડિયા અગાઉ વદુના કૃષ્ણગતિ સીણી ઘનશ્યામ ચુંટણી પટ્ટણા ભટિલેકસ ઇંટો ચોઇસ ઇંધણ માટે કેમિકલ વેસ્ટ ભરેક્શન બેરલ બ્રહ્મવહાય હોટ બાતીમિથીયા એસજીજી રેટરોડ પાડી ભટિલેસા મલિન ઘનશ્યાલ મંદિર, ડ્રેસ ડ્રાઇવર મંડળ. ત્રણેયની સાથે દૃશ્ય પાનાલિની પ્રોલાઇફ કંપનીમાં તપાસ થઈ છે, જ્યાંથી આ શખ્સો વેસ્ટ કેમિકલ ભુવદે છે. ઘનશ્યામની મુશ્કેલી એક કીમી દૂર 200 ફુટ ઘેરાવ અને 40 ફૂટ ઊંડા ખાડો ખાલી કેમિકલ વેસ્ટનો નીકાળ બહાર આવ્યા. તપાસમાં કેમિકલનો જથ્થો સગીર નૂરિલખાન પડકાર (તે અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, રજા નગર, નાયાર્ડ, મૂળ યુપી) પત્રિકાઓની તપાસ પણ થઈ હતી. સરકારની ડીજીપી અનિલ એમ. ડીલીયા થઈ છે, અરજદાર પપ્પા કંપની દ્વારા વેસ્ટ કેમિકલનો જથ્થો આટોના ભટકેલો ઉપર આવી ગયો છે. આ પદ્ધતિમાં પર્યાવરણમાં વધુ માત્રામાં પ્રદુષણ ફિલિએ છે જે જીવનના જીવન માટે ખૂબ જ કમી છે, જેની ચુકવણીની નોંધણી કૃત્ય ખૂબ જ તીવ્ર છે. દરરોજ ચાર્ડોદા ચ પાસેથીનડા કેમિકલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ બનાવટી ઇનવોઇસવાલા બિલ્ટીંગ આવે છે. તે કેવી રીતે તપાસવામાં આવે છે તે પણ તપાસવામાં આવે છે. ગુનામાં સપની સક્રિય ભૂમિકા જોતા કસ્ટસ્ટોડિયલ ઇન્સ્ટ્રેસગ્રેસન જરૂરી છે .જેથી જૈમન અરજી નામ નોંધણી કરો.

અગત્યની બાબત છે, કંપની કંપનીની સિક્યુરિટી ગાર્ડના નિવાડો લીડિ વેસ્ટ વેસ્ટ કેમિકલના બેરલો ભરવા માટે તેની નજીકની કંપનીના મેન ગેટ ઉપરથી કોઈ પણ પ્રકારની નોંધાયેલ નથી. કંપની કંપનીઓની સંખ્યાઓ પાસવર્ડ આઉટવર્ડ રજિનીની સીસીટી કેમેરાની કુટેજની માહિતી મોકલતી નથી.

અને કંપની દ્વારા ખૂબ પ્રમાણમાં કેમિકલ વેસ્ટનો જથ્થો ટ્રાઇમેન્ટ પ્લાન્ટમાં સ્થાનાંતરિત કરવાની જરૂર છે. મોટાભાગની પોલીસ સપાટીની સપાટી પરની મુશ્કેલીઓ વચ્ચેના પક્ષીઓના દલીલો પછી અદાલતની નોંધણી કરવામાં આવી છે, અરજદાર સુપનીની જાગૃતિ અને સંમતિ વિનાના કંપની દ્વારા 49 બેરલ કેમિકલ વેસ્ટ ટ્રકમાં બહાર નીકળવું શક્ય નથી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *