કોરોના સુરત LIVE: પોઝિટિવ કેસનો આંક 141505 પર પહોંચ્યો, મૃત્યુઆંક 2079 અને કુલ 136560 દર્દી રિકવર થયા

કોરોના સુરત LIVE: પોઝિટિવ કેસનો આંક 141505 પર પહોંચ્યો, મૃત્યુઆંક 2079 અને કુલ 136560 દર્દી રિકવર થયા

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક તસવીર.

  • શહેરમાં ક્રિયાશીલ કેસની સંખ્યા ઘટીને 2866 વાગ્યે

મહાનગરપાલિકાના પ્રદેશનો ભાગ, સુરત શહેરના સંજોગોમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંક 141505 નજીક ગયો છે. આ શહેર શહેરોમાં કોરોનાથી મૃત્યુ 2079 આવે છે. ગટ રોઝ 184 અને 173 પર આવે છે કોરોના પોઝીટીવ દર્દીઓ કોરોનાને માતૃની સંભાવના છે જે રાજા દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ સાથે અત્યાર સુધીના શહેરોમાં 136560 દર્દીઓ કોરોણા માતની માતાની મુલાકાત સાંજના પુસ્તક છે.

3 મહિના પછી શહેરમાં પોઝીટીવ કેસની સંખ્યા 80
શહેરમાં ૩ મહિના પછીનો પોઝિટિવ કેસની સંખ્યા ઘટીને 80 વાગ્યે છે. ગટ 2 માર્ચ રો શહેરમાં 81 પોઝીટીવ કેસ નોંધાયા છે. ગટ રોજ શહેરમાં 80 અને મહિલાઓમાં 57 કેસ સાથેની કોરીનામાં વધુ 137 કેસની પિટિઝ નોંધાયેલી છે. આ શહેરના શહેરોમાં કોરોના પઝઝિટિવ કેસની કુલ સંખ્યા 141505 વાગ્યે છે.

એક્ટિવ કેરિંગ સતત વરસાદ
શહેરોમાં કોરોના પોઝીટીવ ઘટાડો થાય છે. તીવ્ર મુશ્કેલીઓનો સમય રિકવર થનાર દર્દીઓની સંખ્યામાં ઝડપથી આવે છે. પોઝિટિવ કેસની એકસાસમાં થનારા દર્દીઓની સંખ્યા વધુ રહેવાની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા ઓછી થાય છે. શહેરમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા ઘટીને 2866 વાગ્યે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *