કોરોના રાજકોટ LIVE: રાજકોટમાં 24 કલાકમાં 2 દર્દીના મોત, શહેરમાં કોરોનાનો આંક ઘટીને માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહની સ્થિતિએ પહોંચ્યો

કોરોના રાજકોટ LIVE: રાજકોટમાં 24 કલાકમાં 2 દર્દીના મોત, શહેરમાં કોરોનાનો આંક ઘટીને માર્ચના પ્રથમ સપ્તાહની સ્થિતિએ પહોંચ્યો

Spread the love

ફાઇલ તસ્વીર

  • સમયે બનેલા 88 કેસ નોંધાયા છે

100 જેટલા ઘટીને 100 જેટલા દિવસો આવે છે. આઠ શહેરમાં કોરોનાનો આંકડો માર્ચ મહિનાનો પ્રથમ સપ્તાહની સ્થિતિ છે. ટમાં 56849 પર પર પર કુલ કેસની સંખ્યા છે. હાલના શહેરમાં નવા 88 કેસ નોંધાયા છે. 24 કલાકમાં 2 કલાકની મૃત્યુ નીપજી આવે છે. આશ્ચર્યજનક આખરી નિર્ણય ડેથ ડડિટ કમિટી માર્ગદર્શન.

ક્ટક્ટિવ કેસ
એક્ટિવ કેરવો નજીવો વેગ 885 નોંધ્યું છે. ગુ ગુરુવાર સવારની સ્થિતિમાં છેલ્લા ૨ 24 કલાકમાં કોરોની ઉપચાર દરમિયાન દર્ દિવસની મૃત્યુ નીપજ્યા. 88 કેસમાંથી રાજકોટ શહેર 57 કેસ છે. માર્ચ માસના પ્રથમ સપ્ટેમ્બરમાં દૈનિક 50 કેસની આસપાસની નોંધ નોંધણીઓ અને ત્યારબાદના કેસની સંખ્યામાં વધારો થયો હતો. હવે ફરીથી કેસની સંખ્યા ઘટક માર્ચની સ્થિતિ છે.

માર્ચમાં 3300 કેસ નોંધાયા છે
માર્ચ સમાં 33૦૦ જેટલા કેસ કેસની આસપાસની આસપાસના જૂન મેદાન કેસ નોંધપાત્ર નોંધપાત્ર પ્રમાણ છે. બીજી બાજુ તે પહેલા ફેબ્રુઆરીમાં 550 વિશેષ કેસનો કેસ થયો હતો અને જાણે કોરોના ગાયબ આવ્યા હતા, જ્યારે તે માઇનીની સિસ્ટમ અને લોકોના અસ્પષ્ટ બનવાના ભાગરૂપે બન્યું હતું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *