આવકવેરા વિભાગે 15.47 લાખ કરદાતાઓને રૂ. 26,276 કરોડનું રિફંડ કર્યું

આવકવેરા વિભાગે 15.47 લાખ કરદાતાઓને રૂ. 26,276 કરોડનું રિફંડ કર્યું

Spread the love

નવી દિલ્હી, 4 જુન 2021 શુક્રવાર

આવકવેરા વિભાગે શુક્રવારે કહ્યું હતું કે ચાલુ નાણાકીય વર્ષોમાં 15.47 લાખ કરદાતાઓ રૂ. 26,276 સમયનો રિફંડ થયો છે. કુલ પર પ્રસ્તુત સમય દીઠ રૂ. 7,538 અતિ વ્યક્તિગત આવકવેરા અંતર્ગત 15.02 લાખ કરદાતાઓના જારી થયેલ છે, જ્યારે કંપની કરવેરા હેઠળ 44,531 કરદાતાઓ રૂ. 18,738 પરિસ્થિતિ રિફંડ થયેલ છે.

આવકવેરા વિભાગે ટિવિટર પર લખાયેલ કે સેન્ટ્રલ બોર્ડ ડાયફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (સીબીડીટી) એ 1 એપ્રિલ, 2021 અને 31 મે, 2021 દરમિયાન 15.47 લાખથી વધુ કરદાતાઓ 26,276 જેટલી લશ્કરી વધુ પ્રાર્થના કરવામાં આવી છે. આવકવેરા વિભાગો એ ચોક્કસ નથી કરી શકતા કારણ કે આ સમયનો સમય નાણાકીય વર્ષ સંબંધિત છે. જો કે, શિષ્ટાચાર માનવામાં આવી રહ્યો છે, જે નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે ભરવામાં આવી છે, ટેક્સ રિટર્નથી સંબંધિત છે.

નાણાકીય વર્ષો ગયા, આવકવેરા વિભાગો ૨. કરોડ. વર્ષનો સમયગાળો સાઉદી કરદાતાઓના પ્રાર્થનામાં જણાવેલ. નાણાકીય વર્ષો 2020-21 માં કરદાતાઓ પર કૃત્ય ખર્ચ, વર્ષ 2019-20માં રૂ. 1.83 લાખ પરિસ્થિતિ સર 43.૨ ટકા વધુ છે.

17061 પરિસ્થિતિ રિફંડ જરી કર

આવકવેરા વિભાગે અગાઉ કહ્યું હતું કે 1 એપ્રિલ, 2021 થી 10 મે, 2021 સુધી 13 લાખ કરદાતાઓ 17,061 જેટલી યાત્રા સાઉદીથી વધુ નજીક રહી છે. 12,71,401 કરદાતાઓ 5,575 જૂના સાઉદી પર કાર્ય કરે છે. કંપની વેરામાં 29,592 કેસોમાં 11,486 સમય કરદાતાઓ સાઉદી પ્રતિયા છે.

કોરોના સમયગાળા દરમિયાન કરદાતાઓ માટે આ સમયની રાહતની કથાઓ છે. વર્તમાનકાળના આવકવેરા વિભાગોએ જણાવ્યું છે કે પ્રાર્થના નિર્માલા કૃત્ય દ્વારા સ્વયંવર ભારત યોજનાની જાહેરાત પછી રિફંડ રિફંડની પ્રક્રિયા ઝડપી થઈ છે.

વરિષ્ઠ નાગરિકોને આવકવેરા રીટર્ન ફાઇલ મુક્તિ

2021 ના ​​બીજું નામ પ્રાર્થના સિદ્ધારામણે 75 વર્ષથી વધુ વયના વૃદ્ધોત્તમ આવકવેરા રીટર્ન ફાઇલ મુક્તિની જાહેરાત થઈ. નાણાં પ્રધાને બજેટ ભાષણમાં અમે કહ્યું છે કે અમે 75 વર્ષો જેટલા વર્ષોથી વધારીએ છીએ, કારણ કે મુશ્કેલીઓ અનુભવી રહી છે. અમે ફક્ત પેન્શનની આવવા જઇએ છીએ, વરિષ્ઠ નાગરિકો અને આવનારા વેરો-ફર્સ્ટ કર્સ ફ્રી કરી શકીએ છીએ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *