સ્ટાફની દિવસ-રાત સેવા: એવા કોરોના વોરિયર્સ જેઓ ક્યારેય દર્દીઓની સામે આવ્યા નથી, પણ હજારો જીવ બચાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા રહી, કોરોનાના 2 લાખ સેમ્પલનું પરીક્ષણ થયું

સ્ટાફની દિવસ-રાત સેવા: એવા કોરોના વોરિયર્સ જેઓ ક્યારેય દર્દીઓની સામે આવ્યા નથી, પણ હજારો જીવ બચાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા રહી, કોરોનાના 2 લાખ સેમ્પલનું પરીક્ષણ થયું

Spread the love

બરોડા મેડિકલ કોલેજ માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગમાં કોરોના અને મ્યુકોરમાઇકોસિસીના સેમ્પલની પરીક્ષા છે

  • બરોડા મેડિકલ કોલેજ માઇક્રોબાયોલોજીઓ વિભાગ મ્યુકોરમાઇકોસિસીના 285 સેમ્પલ તપાસની રિપોર્ટ

કોરોનાની આડ અસર રૂપરેખામાં હવે સૂક્ષ્મ ફૂગ જ્યુનિકુમાઇકોસિન્સિના રોગચાળા માથું ઊંચેક થયા છે, બરોડા મેડિકલ કોલેજ છે મેક્રોબાયોલોજીકલ વિભાગ અને તે સંલગ્ન પ્રયોગશાળા ફંગ્સના સુચોટ પરીક્ષણ દ્વારા ઇતિહાસનું નિર્માણ થયેલ છે.

શંકડ મ્યુકોરમાઇકોસિનાના દર્દીઓના સેમ્પલ ચકાસણી માટે લખેલ છે
વડોદરાની સયાજી હિટલસ્પિટલના ક ,ન, નાક અને ગલાના વિભાગ દ્વારા શસ્પસ્પડ મ્યુકોરમાઇકોસિસીનાના દર્દીઓના સેમ્પલ તપાસ માટે આ વિભાગમાં લખાયેલ છે. અત્યાર સુધી આ વિભાગોનો અંદાજ 285 વિશેષ સેમ્પલ સંશોધન સોલોટ રિપોર્ટનો વિસ્તાર છે, સુહાન્ત રોગના દર્દીઓની અસરકારક સારવારની સારવાર ખૂબ જ મદદરૂપ થાય છે. આ વિભાગ મેડિકલ કોલેજની ડ ડોન ડુંટુજા જાવડેકર અને સયાજી હોસ્પીટલ તબીબી અધિક્ષક ડો. કોરોના રોગનિવારક સારવાર વહીવટી નોડલ અધિકારી ડો.ઓ.બી.બીલીમના સંઘિતી આ વિભાગ સંકલનશીલ કાર્યકારી કાર્ય છે.

બરોડા મેડિકલ કોલેજ માઇક્રોબાયોલોજીઓ વિભાગ મ્યુકોરમાઇકોસિસીના 285 સેમ્પલ તપાસની રિપોર્ટ

બરોડા મેડિકલ કોલેજ માઇક્રોબાયોલોજીઓ વિભાગ મ્યુકોરમાઇકોસિસીના 285 સેમ્પલ તપાસની રિપોર્ટ

દૈનિક 1500 જેટલા આરટી-પીસીઆર સેમ્પલ અહીં આવે છે
આ વિભાગ અને પ્રયોગશાળાના એપ્રોટનો સમયગાળો અંદાજ 2 લાખથી વધુ કોવિડ સેમ્પલની સચોટ પરીક્ષા લેવામાં આવે છે. દૈનિક 1500 જેટલા આરટી-પીસીઆર સેમ્પલ અહીં આવી રહ્યા છે, 24 કલાક અને ઇમરજન્સી કસોસિએશનમાં 8 કલાકની રિપોર્ટિંગ વિભાગના વિભાગ તબીબો અને કર્મચારીઓની અવિરત કામચલાઉ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. તેની સાથે હવે મ્યુકોરમાઇકોસિન્સિના સેમ્પલના પરીક્ષણની મહિલા કાર્યક્ષમતા ખૂબ વધી રહી છે.

ચપીપ્પી રોગોના સેમ્પલના પરીક્ષણ રૂટિન પ્રક્રિયા ચાલે છે
આ ઉપરાંત અહીં અન્ય ચેપી રોગોના સેમ્પલના પરીક્ષણો રૂટિન કાર્યવાહી ચાલુ છે. વધુમાં કોરિનાની અસરકારક પ્રમાણપત્ર અને ઉપચાર અસરકારકતા નિર્દેશોના સંદર્ભમાં સીઆરપીનો અનુભવ પણ આ વિભાગ જ હોન્ડલ છે. આમ, તો આ વિભાગ મેડિકલ કોલેજની સ્થાપના સમયની જ કાર્યરત છે. આ વિભાગમાં પ્રધ્યાપક, સહ પ્રધ્યાપક, મદદનીશ પ્રધ્યાપક, ટપુ, એમ.ડી. માઇક્રોબાયોલોજિશનની ભૂતા નિવાસી તબીબો, લેબ ટેક્નિશિયન, ડેટા સંસ્થા ઓપરેટર અને વર્ગ ચાર સેવોકોની એક ટીમ તરીકે નિશ્ચિત સેવાઓ છે.

અમે ગૌરવ છે, હજારો લોકોનું જીવન રિક્ષા અમે તે વિશેષ યોગદાન જણાવે છે
આ વિભાગની ટીમ કહે છે, અમારી ટીમ છેલ્લા સવા વર્ષોથી ખૂબ જ વધુ દબાણમાં આવી રહી છે. અમારા લેબ રિપોર્ટની સમીક્ષા, રેડીની રોગ અને ઉપચાર, ઉપચારની અસર અને સંપાદન નિર્ણય લેવાય છે. અમે ગૌરવ છે, હજારો લોકોનું જીવન રિક્ષા અમે તે વિશેષ યોગદાન જણાવે છે.

આ વિભાગની ટીમ કહે છે, અમારી ટીમ છેલ્લા સવા વર્ષોથી ખૂબ જ વધુ દબાણમાં આવી રહી છે

આ વિભાગની ટીમ કહે છે, અમારી ટીમ છેલ્લા સવા વર્ષોથી ખૂબ જ વધુ દબાણમાં આવી રહી છે

કોવિડનું વાયરોલોજીકલ પરીક્ષણ ચાલુ છે
એક રૂટિન તરીકે આ વિભાગમાં બેક્ટેરિઓલોજીઓ અને વાઇરોલોજીના સંશોધન છે. બેક્ટેરિયલ કલ્ચર દ્વારા ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, કમળો, ટાઇફોઇડ જેવા રોગોને લતા નમૂના નમૂના ચકાસણી કરવામાં આવી છે. મ્યુકોરમાઇકોસિન્સિના ઉપદ્રવની પ્રક્રિયા હવે ફેંગ્સ કલ્ચરની તપાસ થાય છે અને કોવિડનું વાયરોલોજીકલ તપાસ કરવામાં આવે છે.

અલયોડ વિભાગ અને સ્ટાફ રાત્રિના કામચલાઉ કાર્ય થાય છે
માર્ચ -2020 થી અહીં કોરોના સેમ્પલોની પણ ચકાસણી કરવામાં આવી છે. તેના આવશ્યક ઉપકરણો પહેલાં અહીં આપ્યા હતા જેનો ઉપયોગ કરીને સ્વાઇન ફ્લૂના નમૂનાની ચકાસણીનો હેતુ આવી ગયો હતો. તે પછી આવશ્યક કીટની વહેંચણી અહીં કોવિડના નમૂનાઓ ચકાસણી કાર્યસ્થળ શરૂ થાય છે. શરૂઆતમાં 2 મશીનરીઓ, અતિ સિદ્ધિઓ 5 થી 6 તારીખ છે. સ્વાઇન ફ્લૂનો રોગચાળો ફેલાયો વિચાર દૈનિક 90 વિશેષ સેમ્પલની તપાસ. તેની સામેની કવિડના લગભગ 1500 નમૂનાની ત્વરિત ચકાસણી કરવી પડતી હતી. આશ્ચર્ય માટે અલાયદો વિભાગ અને સ્ટાફ રાતના દિવસના કામો છે.

ખાસ તકરારીઓ સાથે સ્ટાફ કામચલાઉ
ચેપ્થી સ્ટાફને બચાવવા માટે વૈશ્વિક પ્રદાનોડુ અનુસરીને બાયો સેફ્ટીની આવશ્યક વ્યવસ્થાઓ વચ્ચે સલામતીપૂર્વકની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. એન -95 માસ્ક, પીપીઇ કીટ, હાથ મોજા, હેન્ડ સ્ટ્રીરીઝેશન તાજિધિર્તી તકરારીઓ લ લેન્ચ વ્યવસ્થા છે. આ વિભાગીય મધ્ય ગુજરાતની 12 વિધિઓની સરકારી અને ખાનગી સંસ્થાની અભ્યાસ સ્ટાફને આરટી-પીસીઆર સેમ્પલના પરીક્ષણ આઇસીએમઆરની ગાઇડલાઇનનો ભાગ તાલીમ આપવામાં આવે છે. તેમના મેનેજમેન્ટની આવશ્યક સર્ટિફિકેશન થઈ છે. સંશોધન પરિણામ સંસ્થાઓ આરટી-પીસીઆર કેસ સેમ્પલ પરીક્ષણ ખૂબ જ સરળ બન્યું છે.

મ્યુકોરમાઇકોસીસનો ઉપદ્રવ પ્રક્રિયા હવે ફંગસ કલ્ચરની તપાસ થાય છે

મ્યુકોરમાઇકોસીસનો ઉપદ્રવ પ્રક્રિયા હવે ફંગસ કલ્ચરની તપાસ થાય છે

કોવિડ-મ્યુકોરમાઇકોસીસ રોગોના ચેલેરીયા લોકોના જીવનની રક્ષામાં સમર્પિત યોગદાન છે
મેડિકલ કોલેજ અને સ્યાજી હોસ્પીટલ અન્ય વિભાગો સાથેની માઇક્રોબાયોલોજી વિભાગ વિભાગ કોવિડ અને મ્યુકોરમાઇકોસીસ રોગોના પડકાર્યો લોકોના જીવનની રક્ષામાં સમર્પિત યોગદાન મોકલાઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *