મકરપુરાની ચિરાગ હોસ્પીટ દ્વારા ફાયર બ્રિગેડની ટીમની મુલાકાત છે.

મકરપુરાની ચિરાગ હોસ્પીટ દ્વારા ફાયર બ્રિગેડની ટીમની મુલાકાત છે.

Spread the love

વડોદરા, તા. 3 જુન 2021, ગુરુવાર

વડોદરા શહેરમાં ફાયરની એનોસી નથી હોતી હોસ્પિટલની ક સામેર્પોરેશન ઝુંબેશ શરૂ થઈ રહી છે. આજે મકરપુરાની ચિરાગ હોસ્પીટ દ્વારા ફાયર બ્રિગેડની ટીમની મુલાકાત છે.

રાજ્યની કોવિડ હોસ્પીટલોમાં આગોતરા ઘટનાક્રમની ઘટના પગલું હાઈકોર્ટે પણ ફાયર સેફ્ટીના નિયમિત કડક બનવું આદેશ છે. કૃષ્ણ પગલું કોર્પોરેશન દ્વારા હોસ્પીટલોમાં ઝુંબેશ ઉપડેડ છે.

કોર્પોરેશન દ્વારા વડોદરાની 125 હિટસ્પિટલોન ફાયર એનઓસી માટે નોટિસો યોજાઇ હતી. જેની પુષ્ટિ જગ્યા હોસ્પીટલ ફાયર સેફ્ટીની પ્રક્રિયા ચાલુ છે. આ હોસ્પિટલોનેલી નોટિસની મુદત પુરી થાય છે વડોદરા ફાયરબ્રિગેડ દ્વારા હોસ્પિટલો સેલ ચાલુ કરવામાં આવી રહી છે. કૃષ્ણ પગલે જે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવે છે, તેણીની કૂતરાની આદર્શ સ્થિતિ સેવા છે.

ફાયર બ્રિગેડની ટીમ આજે મકરપુરા જી ડીડીસીની નજીકની ચિરાગ ક્લિનિક અને નર્સિંગ હોકઅપ અટકી છે. ત્યારબાદ અન્ય હિટસ્પિટલોમાં પણ મુશ્કેલી ન હોવા છતાં ચિફ ફાયર િસફિસરે જણાવ્યું હતું

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *