એક્સક્લૂઝિવ: વાલીઓ ચેતો, કોરોના બાદ ત્રીજા અઠવાડિયે બાળકને સતત તાવ, આંખ લાલ દેખાય તો MIS-C હોય શકે, કીડની, લીવર, હૃદય પર સોજા આવે

એક્સક્લૂઝિવ: વાલીઓ ચેતો, કોરોના બાદ ત્રીજા અઠવાડિયે બાળકને સતત તાવ, આંખ લાલ દેખાય તો MIS-C હોય શકે, કીડની, લીવર, હૃદય પર સોજા આવે

Spread the love
  • વાલીઓ વધુ પડકારની સમય કાળી પૂજાની જગ્યા એમ.આઈ.એસ. સી
  • કોઈ પણ અનુભૂતિ સુવિધાઓ જનાય બાળરોગ નિષ્ફળ ડોક્ટરને બતાવવું જરૂરી છે

કોરોનાની બીજા લિરિન કોરોનાગસ્ટ બાળકો પર એમ.આઈ.એસ.-સી (મલ્ટિ ર્ગર્ગન ઈન્ફ્લેમેટરી સિન્ડ્રોમ) રોગ ઘાતક સાબિત અસ્પષ્ટ છે. આ રોગથી બાળકના જીવંત પરેશાની થઈ શકે છે. આ રોગ કેસલો ઘાતક છે, આ સમગ્ર બાળકોના નિષ્ફળતા ડો. તેઓએ કહ્યું, એમ.આઈ.એસ.-સીના પાઠો વધુ પડતા ઇમ્યુનિટી જવાબદાર છે. કોરોના બહાર ગયા પછી ત્રણ અઠવાડિયાના અંતરમાં બાળકોને આવવાનું ચાલુ રાખ્યું, આંખના લાલ રંગના કોઈ વાલીઓએ ચેતી જવું. કારણ કે બાળક MIS-C હોઈ શકે છે. આ રોગની બાળકની કિડની, લીવર અને હૃદય પર સોજા લાવી દે છે, માતા-પિતા વધુ પડકાર આપે છે, સમયગાળો પૂર્વીય સ્થાન એમ.આઈ.એસ.

કેટલાક કિસ્સાઓમાં બાળકનો કોરોના ચાલ્યા જતા નથી
બાળરોગ નિષ્ફળ ડ..જી. શિરોવાણી અને ડો.જ્ઞેશ પોપટે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘મલ્ટિ ઓર્ગન ઈન્ફ્લેમેટરી સિન્ડ્રોમ’ (એમ.આઈ.એસ.-સી) નો ખતરો કોરોનાગ્રાસ્ટ બાળકો ઉપર વધુ છે. કર્ણાટકમાં બે મહિના દરમિયાન બાળકોની સંખ્યામાં બાળકોના બાળકોની સંખ્યામાં આ રોગના દર્દીઓની દેખરેખ રાખવાની સંભાવના છે. પરંતુ અતિ સિદ્ધિ ઘટાડો નોંધાય છે. કોરોના એકદમ ડૂમો પડકાર હોય છે, પરંતુ તે જ રીતે 3 થી 6 અઠવાડિયા પછી આ રોગની બહાર નીકળી શકે છે. વધુ વધુ પડકાર રોગની શક્તિ પણ આ રોગ માટે જવાબદાર છે. કેટલાક કિસ્સાઓમાં બાળકના કોરોના ચાલ્યા ગયા છે.

બાળકની આંખ લાલ રંગની માતા-પિતા ચેતી જવું.

1.પ્રશ્નનો રોગ સૌથી વધુ જવાબદાર શું છે?
જવાબ આશ્ચર્યજનક બે તબીબોએ કહ્યું, આ રોગ માટે બાળકમાં વધુ પડકારયુક્ત ઇમ્યુનિટી જવાબ છે. બાળકોની ઇમ્યુનિટી વધારવામાં આવી છે. પરંતુ તે એટલી હદે મુસાફરી કરી શકે છે પછી તે કાબૂમાં લેવી જરૂરી છે.

2.પ્રશ્નઃ આ રોગના મુખ્ય લક્ષણો ક્યાં છે?
જવાબ આ રોગની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ તાવ, શરીર પરના સોજા, આંખ લાલ જવી.

3.પ્રશ્નશ્ બાળકોના બાળકોમાં આ રોગ થાય છે
જવાબ 14 થી 17 વૃદ્ધ બાળકોના એમઆઈએસ-સી વધુ થોટ્સ દેખાવ છે.

4.પ્રશ્ન કોરોના પછીના કળાના રોગની સંભાવના?
જવાબ એમઆઈએસ-સી કોરોના મટ્યાના છઠ્ઠી સપ્તાહની સ્થાપના ચાલુ છે, જો આ સમયગાળાના બાળકોને સતત આવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું, તો લાલચુ થઈ જશે અથવા બાળક સુસ્ત હશે, તો વાલીયો તુરંત જ ચિંતિત નિષ્ણાત ડ ડોક્ટરનો સંપર્ક સાધશે. કારણ કે, આ લક્ષણો એમઆઈએસ-સીની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ છે.

5.પ્રશ્ન એમ.આઈ.એસ. સી.
જવાબ અતિ સિધ્ધિઓ વાલિઓની સુવિધાઓ ડ દેખાયક્ટર કહેવામાં આવી છે, પરંતુ ડોક્ટરની દેખરેખની સમીક્ષા આગળ જણાવી શકાતી નથી અને અલગ ડોક્ટરની દેખરેખ વખતે જતા રહે છે. પરંતુ ત્યાં સુધી આ રોગની કિડની કિડની, હૃદય અને લીવર ઉપર સોજા લાવી ચુકવણીઓ છે. સંભવિત બાળકોની સંખ્યા વધુ બગડે છે અને તે હોસ્પિટલમાં દાખલ થવાની કામગીરી છે.

6.પ્રશ્નઃ એમઆઈએસ-સીમાં બાળકના દર્દીઓની સારવારની સારવાર ચાલે છે?
જવાબ જો સમયસર ઉપચાર આવે છે ત્યારે દર્દીની કર્કશ થાય છે અને હોસ્પિટલમાં દાખલ થયા પછીની દિવસ૦ દિવસની સગન સારવાર પછી બાળકને આરામ આપવો પડે છે.

બાળકોના રોગમાં આઈસ્યુનિની વધુ આવશ્યકતા હોય છે.

બાળકોના રોગમાં આઈસ્યુનિની વધુ આવશ્યકતા હોય છે.

બાળકોમાં એમ.આઈ.એસ.-સી રોગ લક્ષણો

  • તાવ આવો
  • બાળક ચાલુ રડ્યા કરો
  • બાળક અકાલી
  • બાળક દૂધ ના પીવે
  • ઝાડા-ઉલ્ટીએ આવ્યા

બાળકો આઇ.સી.સી. યુનિ.ની વધુ આવશ્યકતાઓ છે
આ રોગના કારણે બાળકોના હૃદય પર અસર થાય છે. બાળકોના આઈ.સી.સી. યુનિ.ની વધુ આવશ્યકતા છે. સરકારી હોસ્પીટલ પછી હવે ખાનગી હોસ્પીટલમાં પણ બાળકો દાખલ થાય છે. કેટલાક કિસ્સાઓ નોંધાયા નથી.

બાળકોમાં આ રોગની વિશેષતાઓ જનોઈ ડોક્ટરરો તુરંત સંપર્ક કરવો.

બાળકોમાં આ રોગની વિશેષતાઓ જનોઈ ડોક્ટરરો તુરંત સંપર્ક કરવો.

10 ગ્રામનું ઇન્જેક્શન રૂ .12 હજાર છે
તબીબોના સરનામાં એમ.આઈ.એસ.-સી.માં આવતા ઇન્જેક્શનની કામગીરીનો સમાવેશ થાય છે. 10 ગ્રામ એક ઇન્જેક્શન રૂ. 12 હજાર છે. એક બાળકનું 1 કિલો વજન ઉપર બે ગ્રામ ફરી પડવું પડતું હોય છે. આ ઇન્જેક્શનનું નામ આઇવિગ છે. ivig સરળ હોય છે પરંતુ સામાન્ય લોકો માટે તે ખૂબ જ મુશ્કેલ હોય છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *