મુંઝવણ: ધોરણ 12ની પરીક્ષા રદ રહેતા ખેડા જિલ્લાના 18 હજાર 386 વિદ્યાર્થીઓ અસમંજસમાં મૂકાયા

મુંઝવણ: ધોરણ 12ની પરીક્ષા રદ રહેતા ખેડા જિલ્લાના 18 હજાર 386 વિદ્યાર્થીઓ અસમંજસમાં મૂકાયા

Spread the love
  • હોશિયાર વિધ્ધિઓએ મુંઝવન દીન્યાભાસ્કર આગળની રજૂઆત
  • ભૂખે પાછો પડ્યો ચૂંટણીઓ ખુશી જુઓ

ધોરણ 12 ની પરીક્ષામાં રહેઠાણ ભૂતપૂર્વ હજારો વિદ્યાર્થી અસમંજની સ્થિતિમાં મુકાયા છે. ક્ષ્માક નિરાશા છવાઈ તો ભવમાં પાછા પડ્યા પરીવાર ખુશી જોવા આવે છે. આ બધા વચ્ચેની સરકાર પણ રદ પરીક્ષા પછીની શુભેચ્છાઓ આગળ ધપાવી રહી છે.

કૃષિસ્થળ ચાલુ વર્ષે ધોવા 12 ની સંખ્યામાં 18 હજાર 386 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે. જે પાછલા 300 હજાર સાયન્સના પ્રવાહ છે અને અન્ય 15 હજાર 86 જેટલા સામાન્ય મુશ્કેલીઓ નોંધાય છે. આજે મહિલા ધોરણ 12 ની પરીક્ષાની જાહેરાત કરો. જે સમાચારો યાદ આવે છે. અત્યારે તો 24 કલાક પહેલાની પરીક્ષાનું નિવારણ હતું અને તે પછીની યુટર્ન મારી પરીક્ષાની જાહેરાત કરી શકે છે. મહેરબાની કરતાં બીજા વર્ગના નારાજગીની કવાયત છે. જ્યારે ભિન્ન રહેવા બેઠકો આનંદ છવાઈ ગયા છે. પરીક્ષાની જાહેરાતની સરકારની યોજના આગળની શુક્રવારે તે કથિત સ્થિતિ બની રહી છે.

વિશિષ્ટતા છે, ગતટરોજ સેન્ટ્રલ બર્ડે પરીક્ષા પ્રધાન નિર્ણય લે છે. જે બાદ ગુજરાતની આ નિર્ણયની સ્થિતિ છે. ધોરણ 12 નાં બાળકોની યોગ્ય સમીક્ષા કરવામાં આવી રહી છે. કોરોનાના કહેર વચ્ચેના સમયગાળાની તાલીમની સમીક્ષા થાય છે. જો પરીક્ષા પણ બંધ દૃશ્ય માસ પ્રમોશન યોજવામાં આવે તો સેલ્ફ ફાઈનાન્સ કોલેજને ઘી કેળા હોય અને વાલિયો મો કૃત્ય દંત પર સંભાવના ભરતવા. વાલી કાફોડી મોડ બનશે. જો આ તરફ ગવર્મેન્ટ કોલેજો પણ જુજ સીટો સમયગાળાની તાલીમ આપવી પડશે અને સરકારી નિર્ણય લેવાનો નિર્ણય લેવાશે.

સૈનિક કિરણ પરમાર

સૈનિક કિરણ પરમાર

મહેનત પર પાણી ફરી વળ્યું: ધોરણ 12 ની સમય

આ એકમાત્ર 12 મી તારીખના કિરણ કિરણ પરેરે જણાવ્યું છે, સમયગાળો જે તે સમયે નક્કી કરવામાં આવે છે. પરંતુ અમે છેલ્લા વર્ષોથી મહેરબાની કરીશું. હું મણે ધરેલા માર્ક્સનો દિવસ અને રાત વાંચી રહ્યો છું. લોકડાઉન પણ સતત અભ્યાસ પાછળ રચી પુતી રહી છે. હું સતત ચાલી રહ્યો છું ચાર કલાક વાંચો પાછળનો ભાગલો રહ્યો. મારા પિતાની હ હોસ્પસ્પિટલમાં વોર્ડ બોય છે અને માતાના ઘરની વઈઇફ છે. સરકાર આ નિર્ણયથી સંતોષ નથી કારણ કે માકર્સ ધાર્યા તે નથી? મારો મનપસંદ વિષયનું ખાતું, આગળનું ખાતું આગળ વધવું.

પરિણીતા કૃષ્ટી દુબે

પરિણીતા કૃષ્ટી દુબે

કોઈ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા ગોઠવણી પરીક્ષા લેવી નિરીક્ષણ થયેલ: ધોરણ 12 ની કમમર્સની પરીણી

જો પરીક્ષા ર્ગ્દર્શક ધોરણ 12 ની કમમર્સિની પુષ્ટિ શ્રુતિ દુબેએ કહ્યું હતું કે સ્વાસ્થ્યની પરીક્ષાની પરીક્ષાની તપાસમાં પ્રાર્થના કરવી યોગ્ય છે. પરંતુ બીજી બાજુની પરિસ્થિતિઓમાં નિર્ણય લેવાની આયોગ્ય છે. કારણ કે છેલ્લા છેલ્લાં વર્ષોમાં સતત મહેનત કરતાં ઘણાં ઓછાં પરીક્ષણો થયા હતા, જેમ કે વિદ્યાર્થીઓની આત્મવિલોપન પણ થઈ હતી. મારી વાતો કરું છું હું ખુદ ચોથી પાંચ કલાક વાંચી રહ્યો છું. સ્વાસ્થ્યના હિતમાં સંતોષકારક નિર્ણય પરંતુ આ વચ્ચેના અન્ય વિકલ્પોની જેમ કે પરીનલાઇન પરીક્ષા કોઈ અન્ય વિકલ્પ ગોઠવણ પરીક્ષણો લેવી જસ્ટિંગ થઈ નથી. કારણે વાંચ વાંચ કારણે…………… મુ… મુ… શક

સૈનિકો

સૈનિકો

ચકાસણી રડના ન્યુઝ તો મારા માટે શકીકિંગનાં દિવસો: 12 સાયન્સની લાકડીઓ

12 સાયન્સિની છાત્રોની સુખદ્યાના સમાચારો છે, હું દરરોજ છઠ્ઠી સાત કલાકનો વાંચન કરી રહ્યો છું. આજે જ્યારે મે ટીવી અને સોશ્યલ મીડિયામાં ધોરણ 12 ની પરીક્ષા રડના સમાચારો હું ચોકી ઉઠી. આ સમાચાર મારા ખુબજ શોપીંગના. કારણ કે હાલના સમયે ગેટરોજ પરીક્ષાનું ટાઈમ ટેબલ બહાર નીકળ્યું છે, જેના પછી સેન્ટ્રલ બોર્ડની પરીક્ષા આજે રાજ્યની ચૂંટણી છે. હું અને અમારી ઘણી બધી પરીક્ષાઓની પ્રેસ્ટિસમાં ઘણાં લાંબા સમયથી પરીક્ષણો લેવામાં આવ્યા હતા અને એક સાથે નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો, જેમાં કોઈ અસમંજષ્ટ મુકિત થતી નથી. શાળામાં પણ સત્કનો ખુબજ સપોર્ટ છે તેઓ હરહંમેશા અમારા પડકારે છે. હું આગળ બી.એસ.સી. ઈન્ડિયન એરફોર્સના જવાબો આપું છું.

મારી 65 થી 70 ટકા જેટલી આશા પર પાણી ફરી વળ્યું: વાર

આકાશ રાકેશ ઠાકોરના નામનો સમય નથી, હું મારા પિતાની મહેનત કરું છું. ગટરોજ જ્યારે મે પરીક્ષાની ટાઈમ ટેબલના સમાચારો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે તે હવે પરીક્ષા મેળવે છે. અને આજે જગ્દર્શક સમાચાર છે. સ્થિતિ પણ નક્કી કરે છે. પરંતુ અન્ય કોઈ પસંદગીની ઘટનાઓ નથી. મારે જ ખુદ થી 65 થી રે૦ ટકા એવરેજની ગણતરીની ધરતી પર પાણી ફરી વળ્યા છે. હું આગળ બીકોમની બધી નોકરીઓ કરું છું.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *