માંગણી: મધ્યમ વર્ગના લોકો તથા વ્યવસાય કારોને બાંધકામોની મંજુરી અંગે પડતી મુશ્કેલી બાબતે રજૂઆત કરાઇ

માંગણી: મધ્યમ વર્ગના લોકો તથા વ્યવસાય કારોને બાંધકામોની મંજુરી અંગે પડતી મુશ્કેલી બાબતે રજૂઆત કરાઇ

Spread the love
  • ભાવનગર શહેરમાં ટિપ્સા એફ્સપ્રાયના અભાવે બનતી બાંધકામની કામગીરી

ભાવનગર શહેરમાં મંજુરો ડ્રાફ્ટ ટી.પી. સ્કીમોમાં ટી.પી.ઓ. અમે અસ્પર્પી નગણ્ય કથિત શહેરના વિકાસલક્ષી અને મધ્યમ વર્ગના લોકોના કૃષિ કારસ્તાન બાંધકામોની મંજુરી સંજોગોમાં મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છીએ મુખ્ય વિજય વિજય રૂપાણિતી શહેરી વિકાસ અને શહેરીગૃહ નિર્માણ વિભાગના પ્રિય મુખ્ય છિચ મુકેશપુરીને ધરસભિ જીવતા ભવતિ દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે.

શહેરની કુલ 12 ડ્રાફ્ટ ટી.પી. સ્કીમોમાં પ્રતિસ્પર્ધી મંગળની તપાસ

ધારાસભ્ય જીતુવાહર વાઘાણીની રજૂઆત પગલા અધિકાર મુખ્ય સચિવ મુકશપુરીએ ઝડપી ર્નિશ્ચિત્ય ભરોસો છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીના પૂર્વ પ્રદેશ અધ્યક્ષ અને ભાવનગર પશ્ચિમના ધરસભિ જીતુર્વ વાઘાણીના કાર્યાલયની સંપાદકીય સૂચિમાં શવેલો છે ભાવનગર શહેરના મંજુર ડ્રાફ્ટ ટી.પી. સ્કીમોમાં ટી.પી.ઓ. અમે અસ્પર્પી નગણ્ય કથિત શહેર વિકાસલક્ષી અને માધ્યમ વર્ગના લોકો બાંધકામોની મંજુરીની મુશ્કેલી અનુભવી રહ્યા છીએ, મુખ્ય વિજય વિજય રૂપાણીલા શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહિત વિભાગના મોટા ભાગના મુખ્ય છાવિ મુકેશપુરીને પત્ર દ્વારા રજૂઆત કરવામાં આવી છે, તે ભાવનગર શહેરની રચના દ્વારા ભાવનગરની કથિત 12 ડ્રાફ્ટ છે. .પી. સ્કીમોમાં સનસનાટીભર્યા મંગળ પ્રદર્શન દ્વારા જુલાઈ જુદી માહિતી આપવામાં આવી હતી, ડી.આર.આર. નીમાતા, જુની સોસાયટીમાં મંજુર પ્લાનો, બીમાર ખેતીવાડીના હુકમો વગેરે કાગળો મંગળદેવી છે.

નાના અને મધ્યમ વર્ગના પ્લોટ ધારકો બાંધકામ કરી શકતા નથી

લોકોને જેના. કારણે લોકોને  નાના અને મધ્યમ વર્ગના પ્લોટ ધારકો માલિનિના પ્લોટ પણ બાંધકામ કરી શકતા નથી. અને બાંધકામ બાંધકામ સાથે જોડાયેલ નાના અને મધ્યમ વર્ગના લોકોએ રોજગારી ઉપર ખુલ્લી મુદત અસર નોંધાવી છે. ભાવનગર પશ્ચિમના ધરસભ્ય જીવનગૃહ વાઘાણી દ્વારા ભાવનગરની જનતા વતી મુખ્ય સંદેશાવ્યવહારની અપીલ થઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *