પરીક્ષા રદ્દ….પણ આગળ શું?: 12માંની પરીક્ષા રદ્દ થતા ભવિષ્ય અંગે વિદ્યાર્થીઓ ચિંતિત, જાણો પરિણામ- એડમિશન અને માર્કિંગ સિસ્ટમ વિશેની વિગતવાર માહિતી

પરીક્ષા રદ્દ….પણ આગળ શું?: 12માંની પરીક્ષા રદ્દ થતા ભવિષ્ય અંગે વિદ્યાર્થીઓ ચિંતિત, જાણો પરિણામ- એડમિશન અને માર્કિંગ સિસ્ટમ વિશેની વિગતવાર માહિતી

Spread the love
  • પરીક્ષા અપડેટ | સીબીએસઇ 12 ની પરીક્ષા રદના ભવિષ્ય વિશે વિદ્યાર્થીઓ ચિંતિત છે, પરિણામ પ્રવેશ અને માર્કિંગ સિસ્ટમ વિશે વિગતો જાણો.

ફાઇલ તસવીર

  • મૂળ પણ ધો .12 સાયન્સ-સામાન્ય પ્રવાહ 6.92 લાખ લોકોની પરીક્ષા આજે બુધવારે નિર્ણય લેવામાં આવે છે.

ભારત દેશ મંગળવારના રોજ બોર્ડ બોર્ડના પરીક્ષણો રદ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે. સીબીએસઇ 12 માં એકીની પરીક્ષાઓમાં ભાગ લેવાયેલ વિવિધ પ્રકારના બર્ડે પણ આ પ્રકારનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો હતો. ગુજરાત ગુજરાત ગુજરાત સરકારે……………….. આ અવસરે છેલ્લે રાજ્યની પરીક્ષા લેવી ન હોવી જોઇએ તેવો એક અધ્યયન ભુધ્ધનાના કેબિનીની ચર્ચાનો ચુકાદો જાહેર નિર્ણય હતો, એમ શૈક્ષણિક ભૂપેન્દ્ર ચોકડી હેકસમાએ જણાવ્યું હતું. મૂળ પણ ધો .12 સાયન્સ-સામાન્ય પ્રવાહ 6.92 લાખ લોકોની પરીક્ષા નથી. સરકાર તો ધો .10 ના 3.80 લાખ રિપ્ટર્સની પાસે માગે છે, તે પણ કરો? એ પ્રશ્ન સરકારી મુન્ઝવે છે.

આ સમયગાળા દરમિયાન બોર્ડની પરીક્ષાઓવાળી વાલીઓ અને દર્દીઓ ઘણા બધા મકાનોમાં રહેતા હોય છે. તે વિવિધ પ્રશ્નો સાથેની યુનિવર્સિટી યુનિવર્સિટીએ જણાવ્યું હતું કે પરીક્ષાઓની યોજના થઈ શકે છે, પરંતુ તે કેન્દ્રની ગાઇડ લાઇટન પાલન પણ છે. જેમ કે કોન કેવી રીતે છે, આગળ પ્રવેશની પ્રક્રિયા છે, શું કર્ટેરિયા છે વગેરે … વગેરે … જો તમે થોડા સમયથી વિગતવાર માહિતી મેળવશો ……

1. આ વર્ષે 12 માં ધોરણની બોર્ડની પરીક્ષાઓ શું થાય છે?
કોરોનામાં પહેલા 10 મહિનાની તપાસ કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ સીબીએસઇ 12 માં ધોરણની પરીક્ષા પણ સ્થિર થઈ હતી. સીબીએસઇ 12 માં આ સમયગાળો વાલીઓ અને ભાવનાઓ વચ્ચેના વિરોધ વચ્ચે 12 વર્ષીય પરીક્ષા પણ રદ કરી દેવામાં આવી છે. આ વર્ષે 12 ધોરણની પરીક્ષાઓ નથી.

2. પરીક્ષા ના બાળકો કેવી રીતે?
જો પરીક્ષાઓ નહીં લેવાયેલા બાળકો કેવી રીતે હોય. આ સૂર્ય અતિ સિધ્ધાળ દરેક વાલી અને ઓનાષધિ મણી ઘર જતા હોય છે. આજના કેટલાક સમયગાળાની માહિતી પ્રકાશિત થતી નથી, પરંતુ 11 વર્ષ અને 12 માં ધોરણમાં ભૌતિક સમયગાળાની આંતરરાષ્ટ્રીય એસેસમેન્ટની તપાસ માર્કિંગ મુકાઇ હોઈ શકે છે.

રિ. રિઝલ્ટ માટે કાવા મશીન પદ્ધતિ?
સીબીએસઈ 10 જેટલા ધોરણોની પરીક્ષાની પદ્ધતિમાં પદ્ધતિ અપનાવી રહી નથી. 20 માર્ક એસેસમેન્ટના, 80 માર્કની ક્લાસ દરમ્યાનની પરીક્ષાઓ પ્રખ્યાત છે જેનો આધાર આપી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 12 મી ધોરણમાં ધોરણ સીબીએસઇની પદ્ધતિ દ્વારા આગળની કામગીરી વિશે કોઈ પ્રકારનો અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવતો નથી.

પરી. પરીક્ષા ભલે રદ્દીરે પણ હું પેપર રિઝર્વેશન કરું છું?
કોરોણા મહાશ્ચેને અતિ પરીક્ષાઓ પ્રદર્શિત થઈ છે, પરંતુ તે દેશના ઘણાં સમયના પરીક્ષકો છે, જે પરીક્ષામાં ભાગ લે છે, તો તે વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ અલગ વ્યવસ્થા છે. આ બધા જ વિદ્યાર્થીઓનો ઓટોમેટિક નંબર પ્રણાલીથી ર સ્થાન નથી ફરી પરીક્ષા માટે નીયુક્ત શકાશે.

જો. જો હું રેતી ન હોઉં છું?
ટોટોમેટિક સિસ્ટમ જે ખુશ નથી, ફરીથી પરીક્ષણોનું નિર્ધારણ કરે છે. આ સીબીએસઇ બોર્ડ સમય નિર્ણય કરી શકે છે.

6. ગ્રેજ્યુએશન માટે કેવી રીતે અને કેવી રીતે પ્રવેશ કરો? દિલ્હી યુનિવર્સિટી પદ્ધતિ વિગતો
12 માંની પરીક્ષા પછી અનેક વાર અનેક પ્રસ્થાનો છે. કૃષિ યુનિવર્સિટીના એક્ટીંગ વાઈસ ચાન્સલર જોશીએ એક અંગ્રેજી સમાચાર પત્રના જણાવ્યા અનુસાર ભારતની ચૂંટણીના સમયગાળા દરમિયાન અમે આદરને અને આનુ સમર્થન પણ લઈ જતાં હતાં. લ પ્રવેશગિન પણ મેરિટાના સપોર્ટ પર કરાશે. પછી બોર્ડ જે પણ કર્ટેરિયા સુનિશ્ચિત છે એનુ પાલન.

7. પ્રવેશ પરીક્ષણ શું છે?
કજલેજ અને યુનિવર્સિટીમાં પ્રવેશ કરવો એટલો સરળ પણ હોટો નથી. યોગ્ય માર્કશીટ પછી વિદ્યાર્થીઓ પણ-તે કોલેજમાં પ્રવેશ માટે પ્રવેશ પરીક્ષા પણ અપીલ કરવી પડતી હોય છે. તે 12 માં ધોરણમાં પ્રવેશ કર્યા પછી પરીક્ષામાં વિલંબ પણ. પરંતુ કેટલાક વિદ્યાર્થી ક કોલેલેજમાં પ્રવેશ કરવા માટે ખૂબ જ અંતર્ગત પરીક્ષાઓ હાથ ધરવા દેવી આવે છે જ્યારે તે સમયની માનસિક રૂપે પ્રાર્થના કરે છે.

8. પ્રકાશિત ભંડાર માટે વિદ્યાર્થીઓને શું છે?
12 માં ધોરણ પછી જે વિદ્યાર્થીઓની સફાઇ સમારંભો છે, તેના માટે જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં નવી સત્રની શરૂઆત થઈ શકે છે. અત્યાર સુધીની કોવિડ સુવિધાઓ ધ્યાનમાં લેવી વિદેશી યુનિવર્સિટીની પરીક્ષાઓ પણ લાઈનલાઈન મારો રોગપ્રતિકારક સ્થળો છે. જ્યારે તમામ વિદ્યાર્થીઓ પણ પરીક્ષા માટે હાથ ધરી દેવી. આ સમયગાળાની 12 સમીક્ષામાં વિલંબ પણ હોઈ શકે છે.

9. સી.બી.એસ.ઇ. સિવાય કે બોર્ડની પરીક્ષા રદ્દ થઈ છે?
ભારત મહિલા મંગળવારના રોજ સીબીએસઈની બોર્ડની પરીક્ષાઓની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ આઇસીએસઇ બોર્ડે પણ પરીક્ષાઓ રદ્દ કરી દીધી છે. હવે આ પરિસ્થિતિનો વિષય ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, વિવિધ સ્થાનિક રાજ્ય બોર્ડ પણ પરીક્ષણો કરે છે. ગુજરાત રાજ્ય પણ તાત્કાલિક વરસાદની વાત કરે છે. આ અવસરે છેલ્લે રાજ્યની પરીક્ષા લેવી ન હોવી જોઇએ તેવો એક અધ્યયન ભુધ્ધનાના કેબિનીની ચર્ચાનો ચુકાદો જાહેર નિર્ણય હતો, એમ શૈક્ષણિક ભૂપેન્દ્ર ચોકડી હેકસમાએ જણાવ્યું હતું.

10. પરીક્ષા રદ્દ થેલી વાલી અને સમયગાળો શું છે?
મૂળ કોરોનાની ગતિમાં ભલે ઘટાડો થયો હતો, પરંતુ વાલીઓ અને પરીક્ષા ચિત્રોના મોજુ પુનરાવર્તિત થયા. જ્યારે પરીક્ષાઓમાં રદ આવે ત્યારે તેના ચિત્રોમાં ઘટાડો થાય છે. સોશ્યલ મીડીયા પર આઠે વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓના નિર્ણયનું સ્વાગત ખુશી જાહેર થયું. પરંતુ અજમાયશ અને પ્રવેશ પ્રક્રિયા ચિત્રો યથાવત છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *