અદાર પૂનાવાલા દેશમાં સુરક્ષિત અનુભવે તેવી વ્યવસ્થા કરો, ઉદ્ધવ સરકારને બોમ્બ હાઈકોર્ટની ટકોર

અદાર પૂનાવાલા દેશમાં સુરક્ષિત અનુભવે તેવી વ્યવસ્થા કરો, ઉદ્ધવ સરકારને બોમ્બ હાઈકોર્ટની ટકોર

Spread the love

મુંબઇ, તા. 2 જૂન 2021, બુધવાર

કોરોનાની વેક્સિન બનાવતી કંપની સીરમ ઈન્સ્ટિટ્યુટ ઇન્ડફ ઇન્ડિયાના સીઇઓ આદર પૂનાવાલાને વેક્સિન સપ્તાહમાં ભાગિલાભિષેક પગલે સ્થાનક ધામકરો સાથે સંડોવાયેલા લંડન નજીકના લોકો ગયા. આ કેસલે બોમ્બે હાઈકોર્ટમાં અરજી થઈ રહી છે, વેક્સિન બનાવવી છે તેવું માનવામાં આવે છે, પૂર્વાવાલાને દેશમાં સુરક્ષિત રક્ષિત અનુભવ થાય છે, તે માટે ઉદ્ધવ સરકારની સુરક્ષા વધારાનો આદેશ કરવો જોઇએ.

સરકાર પૂનાવાલાની સુરક્ષાની ખાતરી હાઇકોર્ટ
અરજી પર સુનાવણી કરતાં બોમ્બે હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર કહે છે, ‘આદર પૂનાવાલા કોરોના મુક્તિ માટે વેક્સિન ઉપલબ્ધ કરાવી સ્થિત સેવા છે. જો દેશમાં અસુર શિક્ષણ વિષે જણાવાયું છે કે ઉચ્ચ પોલીસ કર્મચારી અથવા કૃષિ સંબંધી વ્યક્તિઓ સાથેની વ્યક્તિગત વાતો અને સરકારની સુરક્ષાની ખાતરી. બોમ્બે હાઈકોર્ટે રાજ્ય સરકાર 10 જૂન આ પરીક્ષા અપડેટ માટે પણ આદેશ સૂચવે છે. અદાર પૂનાવાલાને રાજ્ય સરકાર દ્વારા અગાઉની વાય-કેટેગરીની સુરક્ષા કામગીરી કરવામાં આવી હતી.

ઝેડ પ્લસ સુરક્ષા કાર્યવાહીની ચર્ચા
આ ઉપરાંત કેન્દ્રસ્થિત પણ સી.આર.પી.એસ. જવાબોની સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવે છે. અદાર પૂનાવાલાને ભારતની પ્રાર્થનાની કાર્યવાહી, ઝેડ પ્લાડ સિક્યુરિટી કલેક્શનની ચર્ચા રાજ્ય સરકારની સરકાર દ્વારા કરવામાં આવી રહેલી પરીક્ષાનું નિરીક્ષણ.

કોવિશિલ્ડની સપ્લાઇ પહેલાંના રાજ્યના લોકોએ વિચારણા કરી હતી, તે સમયે કેટલાક લોકોએ ધર્મી બનાવ્યો હતો અને પ્રેશર ઉભુંડ બન્યા હતા, જ્યારે જાહેર થયેલા પ્રમુખની પૂર્ણાહિત ઇંગ્લેન્ડના સમાચારોમાં ‘ધ ટાઇમ્સ’માં તેઓની ઇન્ટરનેટની ઘટના બની હતી.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *