વેક્સિનના ડોઝનો ‘યારાના’: દેશમાં વેક્સિનેશનની ‘મિક્સ એન્ડ મેચ’ નીતિ લાગૂ કરાશે; વ્યક્તિની રોગપ્રતિકારક શક્તિ બમણી થશે; જાણો દુનિયાની સૌથી અલગ પદ્ધતિ વિશે

વેક્સિનના ડોઝનો ‘યારાના’: દેશમાં વેક્સિનેશનની ‘મિક્સ એન્ડ મેચ’ નીતિ લાગૂ કરાશે; વ્યક્તિની રોગપ્રતિકારક શક્તિ બમણી થશે; જાણો દુનિયાની સૌથી અલગ પદ્ધતિ વિશે

Spread the love
  • દેશમાં રસીકરણની ‘મિક્સ એન્ડ મેચ’ નીતિ લાગુ કરવામાં આવશે; વ્યક્તિની ઇમ્યુન સિસ્ટમ બમણી થશે; વિશ્વની સૌથી અલગ પદ્ધતિ વિશે જાણો

ફાઇલ તસ્વીર

  • ‘મિક્સ અને આશ્ચર્ય’ વેક્સિનેસશેરી કોવિડ -19 ટાસ્ક ફોર્સે સંશોધન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે

દેશમાં વેક્સિનેશન ઝડપી અને કાર્યરત થવું જરૂરી છે સૌથી અલગ ‘મિક્સ અને જાદુઈ’ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ‘મિક્સ એન્ડ મ મેચથ’ પદ્ધતિ અંતરગત કા એકી નાખેલી વેક્સિનનો ડોઝ એક્સ કંપની બેજો ડોઝ વાય કંપની તપાસ કરી રહી છે. (XY ઉદાહરણ માટે જુઓ.) ભારત દેશની અવરજવરની પરિસ્થિતિઓ આજના સમયગાળાની ઘોષણાની શોધ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ શોધની સમીક્ષા આગળ નિર્ણય.

જો વેક્સિનનું ‘મિક્સ અને આશ્ચર્ય’ સંશોધન અને અસરકારક સફળ દેશના વેક્સિનેશનમાં બહુવિધ રૂપાંતર જોવા મળે છે. આ સંપાદન માટે અન્ય કોઈ પરિણામ નથી, પરંતુ અતિ સિદ્ધાંતના ઘણા અવ્યવસ્થિત 2 ભાગ-વિભાજિત કંપનીની વેક્સિન ડોઝ ડિવાઇસ છે. જ્યારે આ કારણો ધ્યાનમાં લેવામાં આવે તો વૈજ્ઞાનિકો આ વિષય પર વધુ વાંચન હાથ ધરીને યોગ્ય તારણો પર પહોંચવા માટે કાર્યરત થાય છે. જો મિક્સ અને તપાસ વેક્સિની પદ્ધતિ સફળ હોવી જોઈએ તો આના માટે વેક્સિનેશનની પદ્ધતિ ઘણી સંપાદિત થઈ શકે છે.

વેક્સિનેશનમાં બેદરકારી નવી યુક્તિ સુજી!
દેશના અંદરના ભાગોમાં આવેલા વેક્સિનેશનના કાર્યક્રમોની વ્યવસ્થાપન નજારોતિ કમિટીની એક સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે અનેક વાર દેશના વિવિધ રાજ્યોની ઘટનાઓ સામે આવી છે, જ્યારે તે 2 અલગ-અલગ વેક્સિન ડોઝ દ્વારા પ્રદર્શિત થાય છે. કોઈ વ્યક્તિની આરોગ્યની તપાસ હાથ ધરતી વખતે સામાન્ય વૈશ્વિક લોકોની તબીબી શક્તિ અને પ્રારંભિક નિર્માણની વધુ માહિતી હોય છે. જેમ કે મિક્સ અને ઓન મેથડ મેદાન પર યોગ્ય રીતે હાથ ધરીને થવાની ઘટનાઓનો નિર્ણય લેવામાં આવે છે.

રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવાની પ્રક્રિયાઓ
આ પ્રકારની ઘટનાઓ બેદરકારીનો પ્રભાવ છે, પરંતુ આટલું વૈજ્ .ાનિક સપોર્ટ કોઈને પણ આડેધર મળતું નથી. વરિષ્ઠ વૈજ્ઞાનિક પ્રકાશનો સમય આવવાની પદ્ધતિની સંશોધન હાથ ધરવામાં આવે છે. અમારા મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય લોકોમાં પ્રાયોગિક શક્તિમાં વધારો થાય છે. આજના ચાલતા સંશોધન ચાલુ રહે છે.

‘મિક્સ એન્ડ મ મેચક્સ’ વેક્સિનિ વ્યવસ્થાપિત છે
કોવિડ -19 ટાસ્ક ફોર્સની કમિટિના વરિષ્ઠ સુવિધાઓએ જણાવ્યું હતું કે ‘વિવિધ કંપની કંપની વેક્સિન પ્રતિબંધો’ ઇન્ટરનેટજેબિલિટી ‘આવે છે. આ પદ્ધતિ વધુ તપાસ હાથ ધરવા માટે 2 અવિભાજક ટીમ બનાવવી અને તેના ભાગમાં 2 પરિસ્થિતીઓ અલગ તારવી દેવાશે. વેક્સિનેશનમાં પણ જો ભૂતને 2 અલગ-અલગ કંપનીઓની વેક્સિન આપવામાં આવી ન હતી, તો પછી કોઈને પણ આડેસર નહીં આવે. જો આનાને જોવામાં આવે તો દેશમાં મિક્સ અને મૂનિ પદ્ધતિ શરૂ થઈ છે.

વેક્સિન રાણા સમયગાળો હાજર સંપૂર્ણ પ્રોટોકલલને બદલો હોઈ શકે છે. જો કોઈ માનવામાં ન આવે તો પણ તે વેક્સિનિના ડોઝ વચ્ચે અંતરને ફેરવવાની જરૂર નથી. વેક્સિનેશન મેનેજમેન્ટની ટીમ સતત લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર કામ કરે છે, જેનો ભાગ અલગ કંપનીનો વેક્સિન ડોઝ અપાઇ જાય છે.

લોકો સમક્ષ વધુ વિકલ્પો પણ નહીં
ભારતના દેશમાં આગામી 3-4 માસની અંદર કંપનીની વેક્સિન આવવાનું છે. વિવિધ વેક્સિન કંપની સલાહકાર અગમચેતીની વ્યવસ્થા વધુ અવર જવર કરે છે. મિક્સ અને શોધ વ્યવસ્થાથી કા લોકોનેી મૂકવામાં આવેલી વેક્સિનના ડોઝનેમાં પણ વધુ રાહ જોવી નહીં.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *