વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ: ધુમ્રપાન કરનારાઓમાં કોરોનાની ગંભીર અસર અને તેનાથી મરણની શક્યતા 50 ટકા વધી જાય છે, નિષ્ણાંતોનો મત

વિશ્વ તમાકુ નિષેધ દિવસ: ધુમ્રપાન કરનારાઓમાં કોરોનાની ગંભીર અસર અને તેનાથી મરણની શક્યતા 50 ટકા વધી જાય છે, નિષ્ણાંતોનો મત

Spread the love
  • અનકુ જનોરોગોથી વિશ્વનો અંદાજ અંદાજે 80 લાખ મૃત્યુ થાય છે, જે 12 લાખ લોકો દ્વારા અન્ય લોકો દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવે છે મૃત્યુ પામે છે
  • કુ તમા ન ન ખા…… પણ પણ…………………………………… બટ. અનકુના સવનેને લીડેડ કેન્સર

નિષ્ફળતાના જ્ પ્રમાણેાનના ધૂમ્રપાન કરશનના મામલામાં કોરોનાની અસર ઓછી થાય છે અને તેના મરણની સમાનતા ટકા૦ ટકા હોય છે. કોરોના કટોકટી અને અનકુ સિવની એડિસોર્સ જોડાતા સયાજી હોસ્પીટલ રેડીયેશન ઓન્કોલોજી વિભાગના વડા ડો.અનિલ ગોયલ રિવેઝ છે, જે લોકોના ધૂમ્રપાન છે, તેની છરી છે અને તેના મૃત્યુ સંવર્ધનનો 50 ટકા હિસ્સો છે, કારણ કે, ધ્રુમપ્રેણી સમાજની જનતા છે. કેટલાક છે. આપણી કરન્સરની સારવાર માટે પહેલી પૂછપરછ તેમના અનુ સૈવની આદિત્ત થયેલ છે.

કેન્સરના દર્દીઓની સાથે સ્વસ્થ રહેવા દેવામાં આવે છે
વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલના કેન્સર સારવાર વિભાગમાં એક વિચિત્ર સત્યતા આવે છે. કુ તમાના…. ડાયનાલ મોડલ તરીકેની આદર્શ માનસિકતા હેઠળ તે માનવતા હોય છે, તે ભલે નિર્દેશ કરે છે.

વિશ્વ અકુળ નિષધ દિવસ દુષ્કૃતિ દૂર મેસેજ છે
અનકૃષ્ણ પ્રદર્શન સેવનથી જુદા જુદા પ્રસંગ કેન્સર ઉપરાંત દમ, ટીબી, ધૂમ્રપાનથી રક્ત નલિકાઓ સંકોચાયેલી રોગ રોગ, મગજ રોગો થવાની સંભાવના જોતા અનકીટના સેવન એ જીવલેણ આદિત છે, કારણ કે તે સમય જતો નથી. 1987 થી 31 મેના વિશ્વ વિશ્વમાં નિષિધ્ધ દિવસની સંભાવના 1987 થી 31 મેના રોજ વિશ્વના સંસદ સભામાં આવી હતી, જેનો અનુભવ થયો હતો, તે સવની સિધ્ધિ અને આડકટરી ક્ષણિક સંસ્થાનો બન્યો હતો. આ વખતે જીવલેણ એકુતી દુર વાનોતર્યા મેસેજ આવે છે.

અનકુ અને ધૂમ્રપાનથી મોસા, ગ્લોફા, સુધા, કે જડબા અને ગલાના કેન્સર હોઈ શકે છે.
તેમના શિષ્ય નૈકૂ ખાવા ધૂમ્રપાન માથે મોલા, ગ્લોફા, તાળી, કે જડબા અને ગલાના કેન્સર ઉપરાંત શશી નલી, અન્ન નલી, સ્વરપેટિના કેન્સર સીડ સીધા છે. તે ઉપરાંત પિતૃશય, વોર્ડસ ગર્લભાષા, સર્વિક્સ, પેશાબિની કોથળીનું કેન્સર થવું શક્યતા છે. ગુટખારૂપે અન્ય રૂપે ચ્હાવો, સિંકણીના રૂપરેખામાં આવેલા સિવન કરનારીની સંખ્યાની સંખ્યા નજીકની ઘટનાઓ છે. આકુના ઘાતક દર્દીઓમાં શશીની આસપાસનાં અંગો, અરે! ન્યુક્લિયસ અને ડી.એન.

અનકુના સવાને લીડેડ કેન્સર થવાની શક્યતા ખૂબ જ ઝડપી છે.
ડો.અનિલ સૂચનો છે, કેન્સર એક પછી એક રોગ છે જે તેના વિવિધ કારણો છે. ફક્ત અનકુના સેવનથી કેન્સર થતું નથી, પરંતુ, અનુકુના સવનેના લીડેડ કેન્સર થવાની સંભાવના ખૂબ જ ભારે આવે છે. આ, કેટલાક લોકો કેન્સરના રિપ્ટિવ રિક્સ વધુ જના વિસ્તાર છે.

કેન્સરના કેસ 350૦ કેસમાંથી તમા૦૦ કેસોમાં જવાબ આપનારને જવાબ આપ્યો હતો
તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ગયા વર્ષના અમારા વિભાગના કેન્સરના અંદાજમાં જેટ 350૦ જેટલા ક આવ્યાસોના ક પૈંગણા હતા જેની જવાબદારી આશરે કે૦૦ કેસોમાં હતી. ગર્ભાશયન કેન્સરના આશરે 40 જેટલા 30 જેટલા અને ફેફસાના કેન્સરના અંદાજ 50 માંથી 40 કેસોમાં તેની અસર પ્રભાવિત થાય છે.

14 કે 15 વર્ષની વયના કિશોરો અકુ ખાણા આદતે ચઢી છે.
આ વિભાગમાં દર્દીઓના દર્દીઓ અને તેના દર્દીઓની મુશ્કેલીઓ ઓછી થાય છે અને તે છોડવી જરૂરી કાઉન્સિલર દ્વારા કાઉન્સિલિંગ કરવામાં આવે છે. કૃષિ ધ્યાનમાં લેવામાં આવે છે, વડીડ્લોની સંક્રમણ આશરે 14 કે 15 વર્ષની વયના કિશોરો અકુ ખાવાને છોડી દેવું આદિત ચઢી છે. તેઓને લાગે છે કે, વડીડિઓ સેવન કરે છે.

કુ તમાકુ છોડ……..
અણુ નિષિધિનો વર્ષનો મુખ્ય સૂત્રધાર બનાવા એકુ છોડો અભિયાન છે. ખરેખર અનકૂ રવાનુ લોકો જીંદગીના જંગલમાં જીતશે. આમ, અનકુ સેવન ફક્ત એક જ વ્યક્તિની પેન્ડીનું આરોગ્ય બગડેર આદત નથી. તેના અંતર પાઠ્ઠુ જમાનાની ભલાઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *