રાહત: કોરોનાની સારવારમાં સૌરાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમવાર એન્ટીબોડી કોકટેલનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ રાજકોટની હોસ્પિટલમાં થયો, એક ડોઝની કિંમત 1 લાખ

રાહત: કોરોનાની સારવારમાં સૌરાષ્ટ્રમાં સૌપ્રથમવાર એન્ટીબોડી કોકટેલનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ રાજકોટની હોસ્પિટલમાં થયો, એક ડોઝની કિંમત 1 લાખ

Spread the love

ગંભીર બી

  • નાના બાળકોના દર્દીઓ, ડાયાબિટીઝ, હ્રદય, કિડની અને કેન્સરની તપાસ

સૌરાષ્ટ્રમાં કોરોની સારવારમાં સૌરાષ્ટ્ર એન્ટિબોડી કોકટલોનો ઉપયોગ રાજકોટની ગોકુલ હોસ્પિટલમાં દાખલ થયેલ છે. એક દર્દીની એન્ટિબોડી કોકટેલ સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરતી વખતે ગોકુલ હોસ્પીટલના તબીબો દ્વારા કહેવામાં આવતું હતું. એન્ટિબોડી કોકટેલની એક ડોઝની કિંમત 1 લાખ છે.

કોકટેલ અમેરિકાની બાય ટેકનોલોજી કંપનીની સંપૂર્ણ એન્ટિબોડી છે
ગોકુલ હિટલસ્પિટલની વિદ્યાનગર મેઇન રોડા કુવાઇડ રોડ નજીકની હિટલસ્પિટલ આવે છે નોન કવિડ દર્દીઓ માટે દર્દીઓની સારવારની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. ગોકુલ હિટલસ્પિટલની ક્રિટિકલ કેર સ્પેશિયાલિસ્ટ ટીમના તબીબોનું માનવું છે એન્ટિબોડી કોકટેલ અમેરિકાની બાય ટેકનોલોજી કંપની ‘જેનોરોન’ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપનીએ બનાવેલી એન્ટિબોડી કા મિશ્રી છે. જે ભારપૂર્વક સિપ્લા ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની દ્વારા આ કોકટેલ રોશ ફાર્માસ્યુટિકલ કંપની યુરીકા સાથે ભાગીદારીમાં તે વીટરન કરી રહી છે.

અમેરિકાની કંપની દ્વારા એન્ટિબોડી કોકટેલ બનાવવામાં આવી છે.

અમેરિકાની કંપની દ્વારા એન્ટિબોડી કોકટેલ બનાવવામાં આવી છે.

માલ્ટિપલ ડિસીઝ્ડા દર્દીઓ ટૂંક સમયનો ફાયર કા
તાજેતરમાં ગોકુલ હોસ્પિટલમાં એક વાર એન્ટિબોડી કોકટેલનો સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. વાનોવાનો.વાનો કરીને વાનો ઉપયોગ…………………..

એક જ ડોઝની કિંમત એક લાખ
2020-21 તબીબોના મટનુસાર એંટિબોડી કોટિલેશન સૂચનો 2020-21 ઉપયોગ કરતી વખતે બેકિંગની શરૂઆત માઇલ ટુ મોડરેટ જગ્યામાં જોવામાં આવે છે, હોસ્પીટ દાખલ થાય છે, ત્યારે દર્દીઓની પરિસ્થિતી પરિવર્તન થાય છે. આ એન્ટિબોડી કોટિલેટર પ્રેરણા ઉપયોગિતા હોસ્પ્ટલમા ઝબ્ઝર્વેશન પર રાખવામાં આવે છે. મહત્વની માત્ર એક જ ડોઝ આવશ્યક વાઇલિની કિંમત સાઉદી એક લાખ છે.

ગોકુલ હોસ્પિટલમાં સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ થયો.

ગોકુલ હોસ્પિટલમાં સફળતાપૂર્વક ઉપયોગ થયો.

ગોકુલ હોસ્પિટલમાં 10 હજારથી વધુ દર્દીઓની સારવાર કરાવવી
રાજકોટની ગોકુલ હોસ્પીટલ ક્રિટીકલ કેર ટીમના સિનિયર કન્સલટન્ટ ડો.તેજસ મોટિવરસ, ડો. દ્વિવિજયેટ જાડેજા અને ડો.તેજસ કમટા દ્વારા બહિષ્કૃત માહિતીની માહિતી નજીકના 10 હજારથી વધુ કોરોના દર્દીઓની કર્મીકલ કેર ટીમ દ્વારા સફળતાપૂર્વક સારવાર લેવામાં આવી છે. ગોકુલ હોસ્પિટલ મંગળ મેઇન રોડ નજીકની હોસ્પિટલમાં કોવિડના દર્દીઓની દર્દીઓની સારવાર ઉપલબ્ધ છે. આ કાર્ય હ હોસ્પસ્પિટલમાં આવે છે આતંકવાદી આઇસીયુઅન વેન્ટિલેટરલા ઇસીમો દ્વારા સલાહ આપવામાં આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *