મદદ: પાટણમાં સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા રાશન કીટ સાથે આત્મનિર્ભર કીટનું વિતરણ કરાયું, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ આયોજન

મદદ: પાટણમાં સેવાભાવી સંસ્થાઓ દ્વારા રાશન કીટ સાથે આત્મનિર્ભર કીટનું વિતરણ કરાયું, બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું પણ આયોજન

Spread the love
  • પાટણમાં સેવા લક્ષી સંસ્થાઓ દ્વારા વિતરણ થયેલ રેશન કીટ સાથે સ્વ-સહાય કિટ, રક્તદાન શિબિરનું પણ આયોજન કરાયું
  • એક્ટિવ ગ્રપ – પટ્ટનલા રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન દ્વારા કીટની વિટ્રેશન કર
  • શો હ્યુમનીટી ટ્રસ્ટ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું નિર્માણ

કોરોના મહાકૃણાના અનેક અવલોકન આર્થિક સમય વેઠ્સ્ટર વારો આવે છે. સૌથી વધુ વધુ તાલીમબદ્ધ કમાઇ રોઝ ખાતાના નાના ધંધાબંધીવાળાઓ છે. જોવામાં આવે તો અડધી સુવિધાઓમાં સેવા સેવા સંસ્થાઓ નાના પરિવારો આર્થિક મદદ કરે છે તે માનવતાને અસ્થાયી બનાવે છે. જ્યારે શો હ્યુમનીટી ટ્રસ્ટ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું નિર્માણ થયું.

આ કીટ વિતરાણ સ્થાપનાનું સંદેશો છે, તે પ્રાર્થનાનું મકાન છે, પવિત્ર બાગાયતી છે, મુક્તિ કાલાવડિયા છે, આતિન ગાંધી છે, દિલીપ સુખડિયા છે, એક્ટિવ ગ્રુપનું દિપક છે, મુકેશ દેવાય છે (રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશન છે), એક્ટિવ કૃષ્ણ મંદિર છે. સફળ બનાવવું. કાર્યક્રમનું સંચાલન એક્ટિવ ખજાનચી દિનેશ દરજી દ્વારા કરવામાં આવેલ આભાર આભારવિધિ એક્ટિવ સંપાદક નિલેશ પટેલે થયું છે.

જો પાટણ શહેરમાં સમાવિષ્ટ હોય ત્યારે કોરોણાની મહા કલ્પના સમયે બ્લડ બેંકમાં બ્લેડની તાતી જરૂરીયાત ઉભી જગ્યા પામી હોય છે. બ્લડ્ડ વારન્ડ બ્લડ બેન્ક સહિયોગી બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ આયોજિત થઈ રહી છે. જ્યારે આજે રોટરી ક્લબ સંચાલિત પાટણ એસ. કે. બ્લડ બેંકે સહયોગી પાટણના રામજી મંદિરની મુલાકાત હ્યુમનીટી ટ્રસ્ટ દ્વારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું સંચાલન કરવામાં આવ્યું છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *