બિગ બીને ગુસ્સો આવ્યો: ઘરમાં રિનોવેશન બાદ અમિતાભને પિતાની કવિતાઓ મળતી નથી, હવે પોતાની પર આવી રહ્યો છે ગુસ્સો

બિગ બીને ગુસ્સો આવ્યો: ઘરમાં રિનોવેશન બાદ અમિતાભને પિતાની કવિતાઓ મળતી નથી, હવે પોતાની પર આવી રહ્યો છે ગુસ્સો

Spread the love
  • અમિતાભે બ્લોગ પર આ પ્રકારની વાતો કરો
  • અમિતાભ ડોક્યુમેન્ટેશન જરૂરી સ્થળ પણ જણાવ્યું હતું

અમિતાભ બચ્ચને થોડા સમય પહેલા તેની રિપોર્ટ રિઝર્વેશનના કામચલાઉ કરી દીધા હતા. હમણાં અમિતાભને કૃત્ય હરિવિધ્યાય બાળા લખાણ લખાણ કવિતાઓ ગૃહસ્થિત નહીં. હવે બિગ બીએ બ્લમાંગ પર ક્વિટીઝનાં પાત્રો પર ગુસ્સો વ્યક્તિત્વ છે. તેણીએ પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું કે કોઈ એક મોકાઈ ગઈકાલે નથી.

હું બહુ જ ગુસ્સો છું
અમિતાભે બ્લોગ પર કહ્યું, ‘મને બહુ જ ગુસ્સો છે, કારણ કે પહેલાં થોડા સમય પહેલા રિનોવેશન કરાવ્યું હતું. બાદમાં કથાઓ નથી. આ કવિતાઓના ઓટોબાયોગ્રાફી હિસ્સો છે અને મને હવે ખ્યાલ નથી આવી શક્યો. ‘

આ એક કૃષિ બેદરકારી છે
બિગ બીએ આગળ કહ્યું, ‘મને એ વાતનો અહેવાલ છે, જે ઘટના બની શકે છે. આ એક કૃષિ બેદરકારી જ છે. તમે કોઈ પણ વસ્તુની મુક્તિ નથી અને પછી જ્યારે તમે તે શોધી કા .ો, તો તે સ્થાન નથી. જ્યારે ઉપયોગ ઉપયોગ. શક શક………………………………………………..

ડોક્યુમેન્ટેશન આવશ્યક
અમિતાભે કહ્યું, ‘ઘણીવાર જ્યારે હું ડ ડોક્યુમેન્ટેશન કરું છું ત્યારે જ તે આવશ્યક જીવન છે. પછી કશુંક કહેવાતું નથી … જ્યારે તે દસ્તાવેજોને ધ્યાનમાં રાખતા હતા, ખાસ કરીને હું તેનો અવાજ સંભળાવું છું, અવાજ સંભળાતો નથી.

અમિતાભ બચ્ચન અપકિંગ પ્રોજેક્ટ્સ
વર્કફ્રેર્ની વાર્તા તો અમિતાભ બચ્ચન ‘કૌન વર્ગગાસ્તાપ 13’ને હોસ્ટ કરતા જોવાનું નહીં. આ ઉપરાંત તેઓ ‘ગુડ બાય’, ‘બ્રહ્માસ્ત્ર’, ‘મેડા’, ‘ઝુંડ’ ચામડા ‘ચેહરા’માં જોવા ગયા. ‘ગુડ બાય’માં પહેલી વાર અમિતાભિ નીના ગુપ્તા સાથે કામચલાઉ. ‘બ્રહ્માસ્ત્ર’માં રણબીર કપૂરમૂલ આલિયા ભટ્ટ લીડ રોલ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *