ચોમાસામાં ઈમ્યુનિટીનું ધ્યાન રાખો: બદલાતી સિઝનમાં કોરોનાથી બચવા માટે ઠંડી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું, વરસાદમાં પલળવાથી બચવું, સંક્રમણથી બચવા આટલી સાવચેતી રાખો

ચોમાસામાં ઈમ્યુનિટીનું ધ્યાન રાખો: બદલાતી સિઝનમાં કોરોનાથી બચવા માટે ઠંડી વસ્તુઓથી દૂર રહેવું, વરસાદમાં પલળવાથી બચવું, સંક્રમણથી બચવા આટલી સાવચેતી રાખો

Spread the love
  • બદલાતી asonsતુઓમાં કોરોનાને ટાળવા માટે, ઠંડી વસ્તુઓથી દૂર રહો, વરસાદમાં ભીંજાવવાનું ટાળો, ચેપ ટાળવા માટે સાવચેત રહો.

સિઝન બદલાની કક્ષા અને ચોમાસાની શરૂઆત થવી છે. અનેક રિસર્ચમાં કોરીનાવાઈરસ સંક્રમણમાં વધારો થયો છે. ખાસ કરીને જે શહેરોમાં દર્દીઓની સંખ્યા વધારે છે, ત્યાં વધુ સાવધાની રાખવી જરૂરી છે. ચોમાસામાં ઇમ્યુનિટી કમોઝર આવે છે, તેથી આ સિઝનના વધુ સાવધની મૂર્તિ હોય છે.

આઇસીએમઆરના પૂર્વ કન્સલ્ટન્ટ ડૉક્ટર વી, ભારપૂર્વકના ભાગ, આ સિઝને કોરોનાથી બચાવવા માટે સૌથી વધુ જરૂરીયાત છે, જેમાં સમયની પલિતિથી બચાવો, હા પ્રોટીન ડાયટ લોગ, લીલા શાકભાજી ખાઈ અને ચીજવસ્તુઓ કાવાનુંી નાખવાની કામગીરી છે. તે ઉપરાંત ડૉક્ટર કરોરોના ગાઇડડલાઈલિનનું પાલન કરવાનુંન અને નાના સાવચેતી સ્થાન જણાવ્યું છે. જાણો સિઝને કોરોનાથી બચાવવા શું સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *