ક્રાઈમ: અમદાવાદના એસ.પી રીંગ રોડ પર એકલદોકલ જતા વ્યક્તિઓના મોબાઈલ અને રોકડ લૂંટી લેતી UPની ગેંગ ઝડપાઈ

ક્રાઈમ: અમદાવાદના એસ.પી રીંગ રોડ પર એકલદોકલ જતા વ્યક્તિઓના મોબાઈલ અને રોકડ લૂંટી લેતી UPની ગેંગ ઝડપાઈ

Spread the love

લુન્ટાના ગુનામાં ગતિ ઝડપી

  • ઉત્તરપ્રદેશના બે દિવસની લંબાઈની પ્રેરણા અને મેઘાણીનગરમાં મળેલા લંડથી દૂર
  • મોબાઈલ ચોરીના 13 પ્રસંગો ગુનાના ભેદ સમાધાન.

શહેર મેઘાણીનગર એરિયાની ઘોસી મોબાઇલની લંટ કરનાર ઉત્તરગંગાની મેઘાણીનગર ચોરીનું પ્રબંધક છે. ચર્ચા બે દેશી તમંચા, ચાર કાર્ટુસ અને લુન્ટેલા 13 વૃદ્ધ મોબાઈલ રિકવર દ્વારા કરવામાં આવે છે. ઝડપી બે દ્વિપક્ષીય સમારોહમાં સગવડ. મોડી રાતે રીક્ષાવાળા સરદાર પેનલ રીંગ રોડ પર એક જ તારીખ. એકલ ડૂકલ વ્યક્તિના હથિયાર બતાવી મોબાઇલ અને રેડિંગની લ કરીંટ કરી શકાય તેવું અંતિમ દર્દીઓ. મોબાઈલ ચોરીના 13 પ્રસંગો ગુનાના ભેદ સમાધાન છે.

મોબાઈલ અને રેડ લૂંટટી ગેંગાપાઇ
મેઘાણીનગર ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના મકાનમાં 25 મેના રો બે શખ્સ ઘુસી મોબાઇલની લંટ કે ફરાર થઈ ગઈ. જે મુશ્કેલીઓ મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનના ગુના નોંધાયેલા છે. ભાવ લૂંટની તપાસ શરૂ થઈ. સર્વેલન્સ સ્કવોડના પીએસઆઈ આર.ડી. જાડેજા અને ટી.ટી. બાટમી આવી ગઈ છે, મોબાઈલ લુંટ કરંટ કટોકટી પુષ્પનગર ગલી નંબર એ 10 માં છુપાયેલા છે.

ચંદ્રની જામતી રીક્ષા

ચંદ્રની જામતી રીક્ષા

બે તમંચા 13 મોબાઈલ મા
સર્વેલન્સ સ્કવોડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાઓ બની. ઘરની નીચે સૂકી મેરેલિન પરંતુ ઉપરના રૂટ્સ દરવાજા ખુલ્લા છે. પ્રવાસસ્થળની ઘૂસી મુલાકાત ચાર શખ્સોની ચડ્ડી. પ્રમુખ પૂછપરછ કરતાં તેમના નામ રવિ રાજપૂત, ગૌરવ પરિબળ (રહે. પુષ્પાનગર, મેઘાણીનગર), રોકી ચૌહાણ અને ગૌરવ પરિબળ (એકવાર. પૂર્વ આગ્રા, ઉત્તરપ્રદેશ) ની ઘટનાઓ જણાવેલ. પોલીસને તેમના બે વાર તમંચા, ચાર જીવતા કાર્ટુસ અને 13 મોબાઈલ પાઠ્યા હતા.

રીંગ રોડ પર એકલા સ્થાનની શિકાર બનાવટ
મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનની પી.ડી.આઈ.આઈ.એલ.ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, પપ્પા રિક્ષામાં નાના ચિલ્ડોથી સનાથલ સુધી પહોંચી ગયા હતા. જ્યાં એકલા બસની રિક્ષા રહેતી હોય ત્યાં વ્યક્તિની લુંટ કાપીને પસાર થઈ હતી. તેમનાં 13 વેલા મોબાઈલ રિકવર કરવામાં આવે છે. બાતીમી સીતા સર્વેલન્સ સ્કવોદની ટીમ તાત્કાલિક સમયગાળો થયો હતો અને છપ્પર્સ મોકો સંગ્રહ પહેલાં તે પહેલા દબોચી લીધા હતા.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *