કોરોના સુરત LIVE: પોઝિટિવ કેસનો આંક 140525 પર પહોંચ્યો, મૃત્યુઆંક 2065 અને કુલ 134694 દર્દી રિકવર થયા

કોરોના સુરત LIVE: પોઝિટિવ કેસનો આંક 140525 પર પહોંચ્યો, મૃત્યુઆંક 2065 અને કુલ 134694 દર્દી રિકવર થયા

Spread the love

પ્રાર્થનાત્મક તસવીર.

  • શહેરમાં ક્રિયાશીલ કેસની સંખ્યા ઘટીને 3766 વાગ્યે

મહાનગરપાલિકાના રહેઠાણનો ભાગ, સુરત શહેરની સંસ્થાનોમાં કોરોના પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 140525 નજીક ગયો છે. આ શહેર શહેરોમાં કોરોનાથી મૃત્યુ 2065 વાગ્યે આવ્યા છે. ગટ રોઝથી 486 અને 1943 થી 192 જેટલા શહેરોમાં રો 678 કોરોના પોઝીટીવ દર્દીઓ કોરોનાને માતૃને ભેગા થઈ જતા રાજાની મુલાકાત લેવામાં આવી છે. અત્યાર સુધીના શહેરમાં 134694 કોરોના દર્દીઓ કોરોના માતની ચોક્યા છે.

એક્ટિવ કેરિંગ સતત વરસાદ
શહેરોમાં કોરોનામાં ક્રૂર ઘટાડો જોવા મળે છે. 75 દિવસ પછીના શહેરોમાં પોઝીટીવ કેસની સંખ્યા ગત રોજ ૩૦૦ ની નીચે રહી. પોઝિટિવ કેસની દરેક સામાનમાં દર્દીઓની સંખ્યામાં ઝડપથી વધારો થવાનું કારણ બને છે. શહેરમાં એક્ટિવ કેસની સંખ્યા ઘટીને 3766 વાગ્યે આવે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *