કેનેડાની એક શાળામાંથી મળી આવ્યા 200થી વધારે મૃતદેહ, જમીનભેદી રડારના કારણે પડી ખબર

કેનેડાની એક શાળામાંથી મળી આવ્યા 200થી વધારે મૃતદેહ, જમીનભેદી રડારના કારણે પડી ખબર

Spread the love

 


– ટ્રુથ અને રિકનિસિલિશન કમિશન 5 વર્ષ પહેલાના બાળકોમાં દુર્વાવર્તનની વિસ્તારની રિપોર્ટ છે

નવી દિલ્હી, તા. 30 મે, 2021, રવિવાર

કેનેડાની એક સ્કૂલના પરિણામે 215 બાળકોના માતાદેહ દફનાવેલામાં આવ્યા હતા. કેટલાક બાળકો માત્ર 3 વર્ષનાં બાળકોનાં બાળકો હોય છે. એક સમયે શાળા કેનેડાની સૌથી મોટી શાખા વિદ્યાલય ગણાતી. એક સફળ નાવા પાસામાં ભાભરની રાડારણીનો ઉપયોગ ગત સપ્તાહે જન્મદેવો ભાભીની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે. આ ઉપરાંત કેટલાક કિસ્સાઓ પણ હોઈ શકે છે કારણ કે શાળાના પરિબળોમાં ઘણા સમયની તપાસ થતી હોય છે.

સંયુક્ત રીતે જણાવ્યું હતું કે, કૈમલૂપ્સ ઈન્ડિયન રેસિડેન્શિયલ સ્કૂલ જે ક્ષણિક છે તેના વિશેની વિશેષતા પણ નથી. ટ્રુથ અને રિકનિસિલિશન કમિશન 5 વર્ષ પહેલાના બાળકોમાં દુર્વાવચર્ય વિસ્તારની રિપોર્ટ હતી. સંક્ષિપ્તમાં જણાવ્યું હતું કે, દુર્ગ્યવર્ધક અને બેદરકારી ઓછી સંખ્યામાં 3,200 બાળકોના મોત છે. કૈમલૂપ્સ શાળામાં 1915 થી 1963 દરમિયાન ઓછા 51 બાળકોના મોત થયા હતા.

બ્રિટિશ કોલમ્બિયાના પ્રમુખ જોન હરગનાના કથા ઘટના બની રહી છે ત્યારે તેઓએ ભૂખ્યા અને દુખી થઈ ગયા હતા. કૈમલૂપ્સ શાળા 1890 થી 1969 સુધી સંચાલિત થઈ. ત્યારબાદ સંઘીય કેથલિક ચર્ચાનું સંચાલન દ્વારા હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ શાળા 1978 માં બંધ હતો જ્યારે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *