હેલ્પ: મુંબઈની સ્કૂલનાં પ્રિન્સિપાલે 40 લાખ રૂપિયાનું ફંડ ઉઘરાવી ને 200 વિદ્યાર્થીઓની ફી ભરી, બાળકોને કહ્યું, ‘તમે અભ્યાસ પર ધ્યાન આપો, ફીની ચિંતા ના કરો’

હેલ્પ: મુંબઈની સ્કૂલનાં પ્રિન્સિપાલે 40 લાખ રૂપિયાનું ફંડ ઉઘરાવી ને 200 વિદ્યાર્થીઓની ફી ભરી, બાળકોને કહ્યું, ‘તમે અભ્યાસ પર ધ્યાન આપો, ફીની ચિંતા ના કરો’

Spread the love
  • સ્કૂ કુલ કુલ 2200 વિદ્યાર્થી છે તે 50% પેરેન્ટ્સ જ ફી ભરી છે
  • પિગલે ઈંગ્લિશ હાઈ સ્કૂ અનુભવતા બાળકોના પેરેન્ટ્સ છૂટક મેડરી ટેમ્પર અને મિડલ ક્લાસ ફેમિલીના છે

કોરોણા મહાચિનેડેલી અનેક લોકોની નોકરીઓ છે. આ દરમિયાન ઘણા પેરેન્ટ્સ ચિલ્ડ્રન્સ સ્કૂલની ફી ભારી હોઈ શકતી નથી. ફી ભવાને લીધર બાળકોની તપાસ પણ બેસવા દેતા નથી. બહુ જ રીતે સત્કોનાના પગથિયા પણ ચાલુ છે. આ અડધી સ્થિતિ દરમિયાન મુંબઇમાં પિગ્લાઇ ઇંગલિશ હા સ્કૂલની પ્રિન્સિપાલે 40 લાખ રૂપિયાનું ફંડ ભેગું કરવું તે 200 બાળકોની ફી ભરી છે.

35 વર્ષોમાં પ્રથમવારની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ
શિર્લી પિલીયા ટાઇમ્સ ઓફફ ઇન્ડિયાના ઇન્ટરવ્યૂ પર કહે છે, મારા વર્ષના વર્ષના ટીચિંગ કરિયરમાં પહેલીવાર મારી ટેબલ પરના ફીના રિપોર્ટ કાર્ડ જોયા છે. આ દરેક સમયની પેરેન્ટ્સ ફી ભરી તે માટે સક્ષમ નથી.

માતા-પિતા સાથે ફીના બાળકોના સ્કૂલના રજા માટે પ્રારંભિક ધોરણો છે
પ્રિન્સિપાલે કહ્યું, કુલ 2200 વિદ્યાર્થી તે 50% પેરેન્ટ્સ જ ફી ભરી છે. સોલિકો વાલીમિત્રો સાથે જોડાણ કરે છે ત્યારે તેઓની તંગી રહે છે, ઘણાં ઘરવાળાઓ શૌન ચલાવતા હોય છે પણ નથી. મારી સ્કૂ બાળકોની પેરેન્ટ્સ છૂટક મેડેરી કામચલાઉ અને મિડલ ક્લાસ ફેમિલીના છે. આ સ્થિતિમાં ચિત્રોની વાતો છે, માતા-પિતા સાથે ફીના ફોટાની શાળા છોડી દેવા માટે પ્રારંભ કરાયેલ છે.

મારા બધા જ સમય થાય છે
પિક્સે સ્કૂલ લોકડાઉતી શરુઆત ફીમાં 25% નો ઘટાડો થયો હતો અને ટીચિંગલા નોન ટીચિંગની સેલરી પણ 30% કટ થઈ ગઈ. શિર્લીએ કહ્યું, ચિલ્ડ્રન આયુકેશન માટે મારે લોકલ કમ્યુનિટી નેટવર્ક અને સોશિયલ મીડિયાની મદદથી ફંડ ભેગું કરવામાં આવ્યું. 2019-2020 એકડેમીક યુરોને 200 જેટલી સમયની ફી હવે ભરાઇ ગઈ છે, અમે 2020-2021 વર્ષની ફી માટે ફંડની વ્યવસ્થા કરી રહ્યા છીએ. આ ફંડથી પ્યુન અને બસ ડ્રાઈવરના ચિલ્ડ્રન ફી પણ ભરાય ગઈ કાલે છે. શર્લીએ કહ્યું, એક પ્રિન્સિપાલે મારે મઠીને બધા સંજોગો કર્યા,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *