હવે પંજાબે પણ વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ પરથી પીએમ મોદીની તસવીર હટાવી

હવે પંજાબે પણ વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ પરથી પીએમ મોદીની તસવીર હટાવી

Spread the love

પંજાબ, તા .28 મે 2021, શુક્રવાર

ઝારખંડ અને છત્તીસગ બાદ હવે પંજાબે પણ વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટથી પી.એમ.

પંજાબ આવુ કરનાર હવે ડિશનુ ત્રજુ રાજ્ય છે. કોરોનાની રસી માટેના વેક્સિનેશન સર્ટિફિકેટ પર હવે પંજાબ બેઠક મિશન ફતેહનો લોગો લશ્વરો છે. આ પહેલા ઘણા રાજકીય પક્ષો, પીએમ કેમેરાની વેક્સિએશન સર્ટિફિકેટ પરની તસવીર પછીની જાહેર જનતાની ચોકી છે.

અવુ નાવાઈ રહે છે, કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારના મધ્યભાગમાં વેકસીની મુલાકાત લેવાય છે. કેટલાક રાજ્યો તો વિદેશી જાતે વેક્સિન ખરીદી માટે પણ બહાર હોય છે. આનંદ પંજાબ સરકારી મર્દાના અને ફાઇઝર કંપની સીધી વેક્સિન સબમિટ કરનાર ઇંકાર કરી ચૂકી છે. અવનુ મનાય છે, તેના પરિણામે પંજાબની વેક્સિન સર્ટિફિકેટમાંથી રેગો લોગો હટવી દીકરીઓ છે.

રાજ્યની વેક્સિનની પ્રાથમિકતાના આધારે લોકોની સૂચિ સ્ટોર દાર, હોસ્પિટાલિટી સેક્ટર કર્મચારીઓ, કામદ્યોગિક કામચલાઉ કર્મચારી, નાના લોકો અને લારી ગલ્લા સ્થળ, બસ અને ટેક્સી ડ્રાઇવરોને પણ અસ્પષ્ટ બનાવવામાં આવી છે. અગ્રણી અમરિન્દરસિંન્હનુ નાનુ છે, રાજ્યમાં ઘણા લોકો વેક્સિન માટે દાન સ્વીકારે છે. રાજ્યમાં મૂળભૂત અપાઈ છે લોકો 4..3 લાખ દૂર રસી મુકાયા છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *