સુરતમાં 6 વર્ષની બાળકીએ જન્મ દિવસે પીગીબેંકના રૂપિયા કોરોના દર્દીની સહાય માટે આપ્યા, 11 વર્ષના ભાઈએ પણ સાથે મળી 41 હજારનું દાન કર્યું

સુરતમાં 6 વર્ષની બાળકીએ જન્મ દિવસે પીગીબેંકના રૂપિયા કોરોના દર્દીની સહાય માટે આપ્યા, 11 વર્ષના ભાઈએ પણ સાથે મળી 41 હજારનું દાન કર્યું

Spread the love

એકવાર બાળકોની હસતા હસતા આ 41 હજાર સાઉદી કોરોનામાં સારવાર માટેના બાળકોના દર્દીઓ સમર્પિત દીધા.

  • એકવાર બાળકોના પિગિંકથી 41 હજાર સાઉદી સૌભાગ્ય પિતા પણ ચોંકી ગયા
  • કોરોનાની બીજા લહેરામાં પિતા આઇસોલેશન સેન્ટરમાં ડોક્ટરની સેવા આપી રહ્યા છે

સુરત શહેરની એક ઓળખ દાનવીરો પણ છે. શહેરમાં ફક્ત કોઈ આકૃતિ નથી હોતી જ્યારે કોઈ પણ કુદરતી વાતાવરણ નથી હોતું ત્યારે સલામત હોય છે જ્યારે સહાયક બની રહે છે. સુરેતન દરિયાદિલી બાળકોમાં પણ તે આજે બે બાળકોની સાબિત થઈ ગઈ છે. ફક્ત છ વર્ષની દીકરીના જન્મના દિવસો અને 11 વર્ષના ભાઈ પિગિંક ખુલીના 41000 સાઉદી કોરોનાની સહાય માટે દાનની દીધા છે. સાઉદીના તેના પિતાનો માસ્ક, સેનિટિટાઈઝર, ક્સક્સિમીટર, ગાર્ગલ માઉથ વશશની ખરીદી સુરત સહીત સૌરાષ્ટ્રમાં દાનની જન્મદિવસની ઉજવણી થઈ.

પિતાની સેવા બાળકોને પણ સેવા આપવી
કાલવત છે મોરના ઇંડાને ચિતરવા ની આજકાલ નીવત સુરતી બે નાની ભૂલકાઓ સાબિત કરી બતાવી છે. વરાતાના હીરાબાગ નંબર હરીશનગર સોસાયટીમાં રહેવા ગૌતમ ભાડુ સિરોહા મૂળ ડોક્ટર અને ટેક્સ્ટાઇલ વેપાર સાથે સંકળાયેલા છે. કોરોનીની બીજી લહરીમાં ગૌતમ પ્રેમ આઇસોલેશન સેન્ટરમાં ડક્ટરક્ટરની સેવા આપી રહ્યા છે. શહેર જુદા જુડા એરિયા સેવા સમાજ અંતર્ગત કોરોના દર્દીની સારવાર માટે આઇસોલેશન સેન્ટર દોડી રહ્યા છે. ગૌતમ ભાઈ દર્દીઓની સારવાર માટે સેવા આપી રહ્યા છે. પિતાની આ સેવાની સેવા તેમના બાળકોને પણ કોઈની પણ સેવા આપવાની કિંમત નથી.

બાળકોના પિતા સાથે માસ્ક સમાવિષ્ટ વસ્તુઓની કીટ બનાવવામાં આવી.

બાળકોના પિતા સાથે માસ્ક સમાવિષ્ટ વસ્તુઓની કીટ બનાવવામાં આવી.

બાળકોની રજૂઆત સમાન પિતા પણ ચોક ઉઠ્યા
નાની વહેલી તકે 11 વર્ષની માનસિકતા છઠ્ઠા કરવામાં આવે છે, તે 11 વર્ષના આદર્શ અને ધોરણના એક વર્ષના અભ્યાસના વયની બહેન અનન્યા એ આખરે સેવાની કાર્યવાહી કરે છે. ગત તારીખ 16 મી મેના રોજ અનનનો જન્મદિવસ છે. જો તે ભાઈ-બહેનોના નામના પિગિંકમાં જમા થાય ત્યારે આખા વૃદ્ધ બચાવ દાનમાં નિર્ણય લેવામાં આવશે. એક ભાઈ-બહેનના પીગિંકમાં જામ્ડ સાઉદી કોરોના રોગની સારવાર માટે તેના પિતાની વાતથી બાળકોની રજૂઆત એકસાથે પિતા પણ ચોક ઉઠ્યા હતા.

નાના બાળકો બાળકોની વાતો સરખી પિતા બંને બાળકો બિરદા કેસ.

નાના બાળકો બાળકોની વાતો સરખી પિતા બંને બાળકો બિરદા કેસ.

સાઉદી કોરોના ઉપયોગ માટે પિતા પ્રેરણા પુરી પરીડી
નાનકડા બાળકોના બાળકો સાથેના બાળકોના બિરદાના કેટલાક બાળકો અને તેના સાઉદી કોરોનામાં પ્રેરણા સપ્તાહનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ પછીના સોલ એ આટલાના નાના બાળકોના પેગીબેકથી એટલા કાળા સાઉદીમાં અને તે પછી શુક્રવારે કોરોના દર્દીઓની દર્દીઓની સેવા કરી શકી છે? જો કે પિતાની બંને બાળકોની સેવા જુસ્સો ઘટી ન હતી તે માટે તેણીએ બેકાલી પેગીબેંક ખોલાવીને કહ્યું હતું કે તે રૂપિયા૧,૦૦૦ યુરોપના બાળકોની હસતા હસતા હજાર૧ હજાર સાઉદીના કોરોનામાં દર્દીઓના દર્દીઓના સમર્પિત દિવાલો છે.

બાળકીના પેગીબેંક કોરોનાના દર્દીઓની સહાય માટે ખોલી નાખી.

બાળકીના પેગીબેંક કોરોનાના દર્દીઓની સહાય માટે ખોલી નાખી.

60 કીટ સુરત અને અન્ય કીટ સૌરાષ્ટ્રમાં વીતરણ
ગૌતમ ભાઇઓ દ્વારા બાળકો દ્વારા લેવાયેલી આવેલા૧ હજાર માક, સેનેટાઇઝર, ગાર્ગલ માઉથ વોશ, અને ક્સક્સિમિટરની ખરીદી થઈ. બાદમાં સુરત શહેરના વિભાજીત આઇસોલેશન સેન્ટરમાં ચિકિત્સામાં ઘણા લાંબા સમયથી દર્દીઓનો વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. સુરત શહેરમાં 60 જેટલા વિતરણ બાદ સૌરાષ્ટ્રના ગ્રામ્ય વિસ્તારના કોરોના કેસોને રહેતી સુરતની સેવા સંસ્થા દ્વારા સૌરાષ્ટ્ર જુદી જુદી ટીમો અટકી ગઈ હતી. ગૌતમ ભાઈ પણ ડક્ટરક્ટર જેવી પરિસ્થિતિઓ દર્દીઓની સેવા પૂરી પાડે છે. જ્યાં બાળકો દ્વારા કપડાં પહેરેલા એન ૫ માસ્ક, સેનેટાઇઝર અને ગાર્ગલ માઉથ વોશ દર્દીઓએ તપાસ કરી. ભાવનગર, અમરેલી, પાલિતાણા શિખ્ત આજુબાજુના ઘણાં મોટાભાગના માસ્ક, સેનેટાઇઝર અને ગાર્ગલ માઉથ વ વિશનો વિટ્રેશન છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *