મમતા સરકારના મંત્રીઓને રાહત, સ્ટિંગ ઓપરેશનના મામલામાં વચગાળાના જામીન મળ્યા

મમતા સરકારના મંત્રીઓને રાહત, સ્ટિંગ ઓપરેશનના મામલામાં વચગાળાના જામીન મળ્યા

Spread the love

કોલકાતા, તા .28 મે 2021, શુક્રવાર

નારદા સ્ટિંગ કૃત્ય મમતા બેનરજી અને તેમના માર્ગદર્શનકારો રાહત આવે છે. કોલકાતા હાઈકોર્ટે બે સંદેશાઓ સમાવિષ્ટ ચાર સુવિધાઓ વચગાળાના જિમન પરીક્ષક. તાજેતરના નારદા સ્ટિંગ કેરિટલ ટીમીસી સરકારના સંપાદક ફરહદ હાકિમ, સુબ્રતો બેનરજી અને ધારાસભ્ય મદન પ્રેસ કોલકાતાના મેયર શોવાન ચેટરજીની સીબીઆઈ દ્વારા ધરપકડ થયેલ છે.

17 મેના રોજ સીબીઆઈએ ચાર નેતા પર ગોતાકીય તાલીમ મેળવવાની યોજના હતી. આંદોલન મમતા બેનર્જી રાષ્ટ્ર પર ઉતર્યા અને સુપરફ લવવો, કેન્દ્ર સરકાર બદલાની કિંમતી આંદોલન કરે છે. આ ચરિત્ર સુવિધાઓનો વર્ગ નજરકેદ માસ્ટર હુકમ છે. તેની સામે સીબીઆઈ દ્વારા હવાલો લાગુ કરવામાં આવ્યો. નારદા સ્ટિંગ ટેપ કેસની બીજી બાજુ જવાબો સીબીઆઈ દ્વારા કરાયેલી એક અરજીમાં સીએમ મમતા બેનરજી અને કાયદાના સંપાદક મલય મલય ઘટક પક્ષકાર બાંધકામના.

વર્ષ વર્ષ પહેલાં રાજ્યમાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ તે પહેલાં એક નારદ નામની ન્યૂઝ ચેનલે કળા સ્ટિંગ ઓપરેશનમાં આ ચાર મુશ્કેલીઓના કામચલાઉ બદલાવની કાર્યવાહી લટકા નજરે પડકારો હતા. એક કંપનીના પ્રતિનિધિ ચેનલ ચેનલના પત્રકાર સ્ટિંગ શનપરેશન કરૂટે.

આ મુશ્કેલીઓ સીબીઆઈ દ્વારા 17 મેના રોજ યોજવામાં આવી હતી, જ્યારે તે ઉપરોક્ત ચાર સુવિધાઓ ધરપકડ કરાઈ હતી. મનેમને.. હવે વ ગાના….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *