બુટલેગરનો કિમીયો: અમદાવાદમાં દારૂ અને બિયર ઘૂસાડવા બુટલેગરે તેલના ડબ્બામાં જથ્થો સંતાડ્યો, પોલીસે કટરથી તોડી બહાર કાઢ્યો

બુટલેગરનો કિમીયો: અમદાવાદમાં દારૂ અને બિયર ઘૂસાડવા બુટલેગરે તેલના ડબ્બામાં જથ્થો સંતાડ્યો, પોલીસે કટરથી તોડી બહાર કાઢ્યો

Spread the love

તેલ તેલંગા ડબ્બા કટરિ કાપીને દૂનો જથ્થો પકડ્યો

  • પોલીસથી બચાવ દૂની બોટલને તેલબત્તી ભરી સિલ દીધા
  • કમિશનર કચેરીથી ચાલતી પીસીબી બ્રાંચની નિષ્ફળતા

અમદાવાદ શહેરમાં છૂ ઘૂસાડા બુટલેગર બેફામ બન્યા છે. આ બધાની વચ્ચે સ્થાનિક પોલીસની સફળતા થઈ છે. પ્રેરણા પ્રથમ દ્રષ્ટિ તેલુ પેક ડબ્બા ચટાઈ પણ દેખાવો કટર મંગા ડબ્બા કાપતા તે દતુ અને બિયર ટિનાધ્યલ્યા. કૃષ્ણનગરની ઘટના સંદર્ભમાં ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

પ્રેક્ષક વોચ ગોઠવણી ટેમ્પો રોગો
પોલીસ સૂત્રોએ માહિતી આપી હતી, કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશનના સ્ટાફને બાતીમી આવી ગઈ હતી, એક બ્લુ કલરના ટેમ્પોમાં તેલના ડબ્બાની અંદર છુપાયેલી ઘટના જવાબો મળ્યા હતા. જે બાતીમીનાની મુલાકાત વોચ ગોઠવણી થઈ. આ દરમિયાન બ્લુ કાલ્નોનો ટેમ્પો છે. ચર્ચા ટેમ્પો રોકીને ટેમ્પો ચાલકની પૂછપરછ શરૂ થઈ.

પ્રેરણા દ્વિના જથ્થા સાથે ટેમ્પોચાલકની પરિચય

પ્રેરણા દ્વિના જથ્થા સાથે ટેમ્પોચાલકની પરિચય

તેલના ડબ્બા કટરિ કાપતે દ્વિ ઝડપ
આ દરમિયાન ટેમ્પો ચાલવા નામ બિપિન જાદવ જણાવ્યું હતું. કાગળ ટેમ્પોમાં તેલના ડબ્બાએ જણાવ્યું હતું કે રેપર પોલીસના પૂર્વ બાતીમી થયા હતા. જ્યારે પોલીસ દ્વારા તેલના ડબ્બા કટરિને કાપવામાં આવ્યો હતો અને તે દ્વિની બોટલમેટ પોલીસ પણ ચોક્સી ઉઠી રહી હતી.

તેલના ડબ્બામાં દૌની બોટલ અને બિયર ટીન રાખેલાં

તેલના ડબ્બામાં દૌની બોટલ અને બિયર ટીન રાખેલાં

ભાવ રૂ. 4 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરો
પોલીસે તેલના ડબ્બા ક કાપિને 434 દૈની બોટલ 235 બિયર ટન મળ્યા છે. ચર્ચા 4 લાખથી વધુ મુદ્દામાલ કબ્જે પર આવે છે. અગત્યના કે બુટલેગરના દર્દીઓમાં અવનવા કિમીયા હોય છે, પોલીસ પોલીસને ગુનાગાર ફીફી ઉઠે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *