પીએમ મોદી સાથેની બેઠકમાં મમતા બેનરજી હાજર નહીં રહે, આ વાતના કારણે પડ્યો વાંધો

પીએમ મોદી સાથેની બેઠકમાં મમતા બેનરજી હાજર નહીં રહે, આ વાતના કારણે પડ્યો વાંધો

Spread the love

નવી દિલ્હી, તા .28 મે 2021, શુક્રવાર

યાસ વાવઝોદથી વરસાદની અંદાજ મુજબ આજે પી.એમ.

અનુભવ બંગાળના સીએમ મમત બેનર્જી અને પીએમ પિંઝસ વચ્ચે થનારી વરસાદ ફરીવાર મમતા બેનર્જીને ચંદો છે. બંને વચ્ચે આજે આવેલા પ્રવાસ અંગેની ચર્ચા માટે કલાઈર્ટમાં કટોકટી થઈ હતી. આ આશ્ચર્યજનક વિરોધ પક્ષોની નીતા શુવેન્દુની મુલાકાત પણ આવી રહી છે. તેની અંતિમ મમતા બેનરજીને વાંધો છે. તેણી હવે આવી રહી છે. શુવેન્દુની સલાહમાં વિરોધ પક્ષની નેતા પણ છે.

વિશિષ્ટતા છે, નંદી કાર્યક્રમ પર મમતા બેનરજીના શુવેનદુ અધિકારીઓ હરાવ્યા. હવે મમતા બેનર્જીએ વિશુદ્ધની પેટા ચૂંટણી લડવી લખાણ. શુભેન્દુ અધિકારીઓની મમતા બેનરજીની પસંદ નથી આવતી. તે પછીના ક કલેકુંંડામાં પી.એમ.

પી.એમ.રામસ્તાન આ બે રાજ્યોમાં વાવઝોડાએ વેરેલા નિન્શનુ હવાઈ સર્વેક્ષણ છે. મમતા બેનરજીનુ નાવુ છે, રાજ્યમાં વાવઝોડા ગ્રહની મુલાકાત લેવી છે, જ્યારે તેની મુલાકાત લેવાય છે.

પી.એમ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *